W dniu 01.07.2023 odbędzie się debata programowa środowisk poza-systemowych. Tematem przewodnim będzie przegląd programów wyborczych oraz poglądów różnych środowisk politycznych na
temat Demokracji Bezpośredniej. Debata odbędzie się w trakcie XX Zlotu Wolnych Ludzi w Torzymiu k/Słubic, w kompleksie leśnym zwanym Zagroda Damiana.

14.40 – 15.15 Rozpoczęcie II Debaty programowej – Autoprezentacja Prelegentów.

W Debacie udział wezmą:
1. Justyna Socha- działaczka społeczna, Stowarzyszenie „STOP NOP”, kandydatka niezależna na Posła RP z ramienia Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
2. Wojciech Kornowski – założyciel „AZER”, Lider „Zjednoczonych Ponad Podziałami”.
3. Jan Kubań- Prezes Fundacji „PAFERE”, wieloletni propagator Demokracji Bezpośredniej, współtwórca projektu Generator Referendów.
4. Piotr Szlachtowicz- Dziennikarz Telewizji w Realu24