Rozpoczęliśmy upamiętnianie Konstytucji „Nihil novi” na profilu Facebooka Ruchu PRAWA WIR od 2021 roku. 30 Maja był wtedy 516 rocznicą jej ustanowienia. Zdobywana wiedza historyczna i doświadczenia własne w aktywności wspólnotowej, w tematyce praw WIR, pozwoliły zrozumieć, że współdecydowanie jest niełatwą, ale bardzo ważną umiejętnością. Wreszcie zabłysła myśl o szkole obywatelskiego współdecydowania. W ten sposób 30 maja 2024 roku jest dla nas podwójnie znaczącą datą. Uznajemy ten dzień jednocześnie za obywatelskie święto dla widzących wartość historycznego prawa „Nic o nas bez nas” – Dzień Obywatelskich Praw do bezpośredniego współrządzenia w państwie, ale też dzień rozpoczęcia wspólnych starań o utworzenie Polskiej Szkoły Współdecydowania.

Jesteśmy na pierwszym z czterech etapów dochodzenia do stanu współrządzenia społeczeństwa obywatelskiego w państwie.
1. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, które umie współdecydować.
2. Samoorganizacja prawyborów obywatelskich kandydatów do wyborów systemowych.
3. Wybranie odpowiedniej liczby obywatelskich posłów, senatorów, Prezydenta.
4. Zmiana ordynacji wyborczej i nowelizacja Konstytucji

Każde wybory to poligon, test dla poziomu wykształcenia społeczeństwa obywatelskiego i umiejętności do współrządzenia przez obywateli.

Szymon W. Tolak
http://www.fb.com/szymon.tolak

– uczestnik Ruchu Prawa WIR
http://www.fb.com/groups/RPWIR