Transparentności wydatków z otrzymanych donacji pilnuje Grupa kontroli wpływów i wydatków

 

Jak można nas wspomóc?

 

PRZELEWY ZŁOTÓWKOWE

KONTO (ING BANK ŚLĄSKI): 76 1050 1012 1000 0090 3041 9197

ODBIORCA: Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
ADRES ODBIORCY: Mickiewicza 16/12a, 01-517 Warszawa
TYTUŁEM: „Darowizna na rzecz GR” Dodatkowo można podać swój identyfikator – Symbol Donatora
Przykład wypełnienia pola TYTUŁEM: „Darowizna na rzecz GR” Paweł H.

JAKĄ KWOTĘ WPŁACIĆ:
Proszę wpłacać kwotę z dziwną końcówką na przykład taką: xx34,67,-
To pozwoli nam publikować te końcówki na stronie https://referenda.pl/donacje/ tak by darczyńcy wiedzieli, że ich kwota wpłynęła.
Pod koniec miesiąca będziemy podawali całą kwotę zebraną w danym miesiącu oraz to co z zebranych pieniędzy zostało sfinansowane.

Przekazanie 1,5% podatku

Należy w rozliczeniu rocznym wpisać nr KRS 0000278610.  Warto również w szczegółowym celu wpisać „GR”, bo projekt działa w ramach fundacji PAFERE.

PAFERE jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000278610). Działamy w imię idei i bez nastawienia na zysk. Nie korzystamy z pieniędzy państwowych. Jako że przekazanie 1.5% PIT jest dobrowolne, traktujemy takie wpłaty jako datki od obywateli, a nie od państwa, rozumiejąc, że nie każdy może sobie pozwolić na darowiznę.

 

PRZELEWY WALUTOWE (Na konto w USD)

KONTO: PL 32 1050 1012 1000 0090 3041 9213
SWIFT: INGBPLPW

ODBIORCA: Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
ADRES ODBIORCY: Mickiewicza 16/12a, 01-517 Warszawa
TYTUŁEM: „Darowizna na rzecz GR” Dodatkowo można podać swój identyfikator – Symbol Donatora
Przykład wypełnienia pola TYTUŁEM: „Darowizna na rzecz GR” Paweł H.

JAKĄ KWOTĘ WPŁACIĆ:
Proszę wpłacać kwotę z dziwną końcówką na przykład taką: xx34,67,-
To pozwoli nam publikować te końcówki na stronie https://referenda.pl/donacje/ tak by darczyńcy wiedzieli, że ich kwota wpłynęła.
Pod koniec miesiąca będziemy podawali całą kwotę zebraną w danym miesiącu oraz to co z zebranych pieniędzy zostało sfinansowane.

Na ile transparentny jest system donacji i wydatków?

1. Wszystkie donacje i wydatki są rejestrowane na tej stronie i podsumowywane co miesiąc.

2. Grupa Kontroli Wpływów i Wydatków otrzymuje wyciąg z konta PAFERE za dany miesiąc i sprawdza a/. czy wszystkie donacje zostały wykazane i b/. zasadność wydatków

 

Wpłaty/Wypłaty LIPIEC 2024

Saldo z poprzedniego m-ca: 17819,84 zł
Wpłaty razem:  zł
Wypłaty razem:  zł
Saldo Zamknięcia:  zł

Data wpłaty/wypłaty

01.07.2024

Symbol donatora/wydatku

MailerLite

Kwota

-126.58 zł

Wpłaty/Wypłaty CZERWIEC 2024

Saldo z poprzedniego m-ca: 17129,50
Wpłaty razem:  2821,18 zł
Wypłaty razem:  2130,84 zł
Saldo Zamknięcia:  17819,84 zł

Data wpłaty/wypłaty

24.06.2024
20.06.2024
17.06.2024
17.06.2024
11.06.2024
11.06.2024
07.06.2024
07.06.2024
04.06.2024
03.06.2024
03.06.2024
03.06.2024
02.06.2024

Symbol donatora/wydatku

Elżbieta Ł.
Gdańsk Łukasz Z.
Piotr U.
Robert G.
Gdańsk Damian D.
Gdańsk Katarzyna K.
Darowizna Gdańsk 2024
Tomasz K.
Gdańsk Krzysztof H.
Gdańsk Mariusz M.
Maciej B.
VillaAngela Gdańsk 2024
MailerLite

Kwota

111,11 zł
-62.99 zł
100.00 zł
20.00 zł
-203.00 zł
-305.96 zł
2500.00 zł
38.88 zł
-227.30 zł
-445.01 zł
51.19 zł
-760.00 zł
-126.58 zł

Wpłaty/Wypłaty MAJ 2024

Saldo z poprzedniego m-ca: 18 301,90 zł
Wpłaty razem: 341.18 zł
Wypłaty razem: 1513,58 zł
Saldo Zamknięcia: 17129,50 zł

Data wpłaty/wypłaty

31.05.2024
23.05.2024
23.05.2025
16.05.2024
13.05.2024
13.05.2024
08.05.2024
06.05.2024
02.05.2024
02.05.2024

Symbol donatora/wydatku

Bartłomiej P.
Bilety PKP ŚWolnosci Gdańsk
Nocleg Gdańsk
Piotr U.
Elżbieta Ł.
Robert G.
Tomasz K.
Łukasz Zakrzewski – Sejm
Maciej B.
MailerLite

Kwota

20.00 zł
-470.00 zł
-800.00 zł
100.00 zł
111.11 zł
20.00 zł
38.88 zł
-117.00 zł
51.19 zł
-126.58 zł

Wpłaty/Wypłaty KWIECIEŃ 2024

Saldo z poprzedniego m-ca: 18 260,67 zł
Wpłaty razem: 341,18 zł
Wypłaty razem: 299,95 zł
Saldo Zamknięcia: 18 301,90 zł

Data wpłaty/wypłaty

30.04.2024
17.04.2024
16.04.2024
12.04.2024
08.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024

Symbol donatora/wydatku

Bartłomiej P.
Elżbieta Ł.
Piotr U.
Robert Gębicz
Tomasz K.
Maciej B.
MailerLite
GoogleAds

Kwota

20.00 zł
111,11 zł
100,00 zł
20,20 zł
38,88 zł
51.19 zł
-125.86 zł
-174.09 zł

Wpłaty/Wypłaty MARZEC 2024

Saldo z poprzedniego m-ca: 18 558,32 zł
Wpłaty razem: 421.25 zł
Wypłaty razem: 718.90 zł
Saldo Zamknięcia: 18 260,67 zł

Data wpłaty/wypłaty

25.03.2024
18.03.2024
11.03.2024
08.03.2024
04.03.2024
02.03.2024
02.03.2024
01.03.2024

Symbol donatora/wydatku

Elżbieta Ł.
Piotr U.
Robert G.
Tomasz K.
Maciej B.
GoogleAds
MailerLite
Paweł B.

Kwota

111.11 zł
100.00 zł
20.00 zł
38.88 zł
51.19 zł
-592.46 zł
-126.44 zł
100.07 zł

Wpłaty/Wypłaty LUTY 2024

Saldo z poprzedniego m-ca: 18 423,86 zł
Wpłaty razem: 441.25 zł
Wypłaty razem: -306.79 zł
Saldo Zamknięcia: 18 558,32 zł

Data wpłaty/wypłaty

29.02.2024
21.02.2024
14.02.2024
13.02.2024
08.02.2024
02.02.2024
02.02.2024
02.02.2024
01.02.2024

Symbol donatora/wydatku

Bartłomiej P.
Piotr U.
Elżbieta Ł.
Robert G.
Tomasz K.
Maciej B.
GoogleAds
Mailerlite
Paweł B.

Kwota

20.00 zł
100.00 zł
111.11 zł
20.00 zł
38.88 zł
51.19 zł
-179,67
-127.12 zł
100.07 zł

Wpłaty/Wypłaty STYCZEŃ 2024

Saldo z poprzedniego m-ca:  18 314,95 zł
Wpłaty razem: 842.42 zł
Wypłaty razem: 733.51 zł
Saldo Zamknięcia: 18 423,86 zł

Data wpłaty/wypłaty

25.01.2024
25.01.2024
25.01.2024
25.01.2024
16.01.2024
15.01.2024
08.01.2024
02.01.2024
02.01.2024
02.01.2024
02.01.2024

Symbol donatora/wydatku

Paweł H.
Home generatorreferendow.pl – odnow. dom 1 rok
Home referenda.pl – odnowienie domeny na 1 rok
Home SSL Start do domeny – odnowienie
Piotr U.
Elżbieta Ł.
Tomasz K.
Bartłomiej P.
Maciej B.
Robert G.
Mailerlite

Kwota

501,24 zł
-204,18 zł
-204,18 zł
-198,03 zł
100,00 zł
111,11 zł
38,88 zł
20,00 zł
51.19 zł
20,00 zł
-127.12 zł

KONTAKT@REFERENDA.PL

 

GENERATOR REFERENDÓW to oddolna inicjatywa społeczna. Jej celem jest promowanie i wprowadzenie w Polsce DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. Za pomocą jej narzędzi (zwłaszcza REFERENDÓW) chcemy sprawić, aby GOVERNING (zarządzenie państwem przez polityków) zostało zastąpione przez GOVERNANCE (współrządzenie).

Chcemy sprawić, by rządzący mający nad nami pełną kontrolę, stali się zarządcami kontrolowanymi przez obywateli.