Transparentności wydatków z otrzymanych donacji pilnuje Grupa kontroli wpływów i wydatków

 

Jak można nas wspomóc?

 

PRZELEWY ZŁOTÓWKOWE

KONTO (ING BANK ŚLĄSKI): 76 1050 1012 1000 0090 3041 9197

ODBIORCA: Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
ADRES ODBIORCY: Mickiewicza 16/12a, 01-517 Warszawa
TYTUŁEM: „Darowizna na rzecz GR” Dodatkowo można podać swój identyfikator – Symbol Donatora
Przykład wypełnienia pola TYTUŁEM: „Darowizna na rzecz GR” Paweł H.

JAKĄ KWOTĘ WPŁACIĆ:
Proszę wpłacać kwotę z dziwną końcówką na przykład taką: xx34,67,-
To pozwoli nam publikować te końcówki na stronie https://referenda.pl/donacje/ tak by darczyńcy wiedzieli, że ich kwota wpłynęła.
Pod koniec miesiąca będziemy podawali całą kwotę zebraną w danym miesiącu oraz to co z zebranych pieniędzy zostało sfinansowane.

Przekazanie 1,5% podatku

Należy w rozliczeniu rocznym wpisać nr KRS 0000278610.  Warto również w szczegółowym celu wpisać „GR”, bo projekt działa w ramach fundacji PAFERE.

PAFERE jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000278610). Działamy w imię idei i bez nastawienia na zysk. Nie korzystamy z pieniędzy państwowych. Jako że przekazanie 1.5% PIT jest dobrowolne, traktujemy takie wpłaty jako datki od obywateli, a nie od państwa, rozumiejąc, że nie każdy może sobie pozwolić na darowiznę.

 

PRZELEWY WALUTOWE (Na konto w USD)

KONTO: PL 32 1050 1012 1000 0090 3041 9213
SWIFT: INGBPLPW

ODBIORCA: Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
ADRES ODBIORCY: Mickiewicza 16/12a, 01-517 Warszawa
TYTUŁEM: „Darowizna na rzecz GR” Dodatkowo można podać swój identyfikator – Symbol Donatora
Przykład wypełnienia pola TYTUŁEM: „Darowizna na rzecz GR” Paweł H.

JAKĄ KWOTĘ WPŁACIĆ:
Proszę wpłacać kwotę z dziwną końcówką na przykład taką: xx34,67,-
To pozwoli nam publikować te końcówki na stronie https://referenda.pl/donacje/ tak by darczyńcy wiedzieli, że ich kwota wpłynęła.
Pod koniec miesiąca będziemy podawali całą kwotę zebraną w danym miesiącu oraz to co z zebranych pieniędzy zostało sfinansowane.

Na ile transparentny jest system donacji i wydatków?

1. Wszystkie donacje i wydatki są rejestrowane na tej stronie i podsumowywane co miesiąc.

2. Grupa Kontroli Wpływów i Wydatków otrzymuje wyciąg z konta PAFERE za dany miesiąc i sprawdza a/. czy wszystkie donacje zostały wykazane i b/. zasadność wydatków

 

Wpłaty/Wypłaty KWIECIEŃ 2024

Saldo z poprzedniego m-ca: 18 260,67 zł
Wpłaty razem:  zł
Wypłaty razem:  zł
Saldo Zamknięcia:  zł

ZATWIERDZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW GR ZA KWIECIEŃ 2024

Data wpłaty/wypłaty

02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024

Symbol donatora/wydatku

Maciej B.
MailerLite
GoogleAds

Kwota

51.19 zł
-125.86 zł
-174.09 zł

Wpłaty/Wypłaty MARZEC 2024

Saldo z poprzedniego m-ca: 18 558,32 zł
Wpłaty razem: 421.25 zł
Wypłaty razem: 718.90 zł
Saldo Zamknięcia: 18 260,67 zł

ZATWIERDZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW GR ZA MARZEC 2024

Data wpłaty/wypłaty

25.03.2024
18.03.2024
11.03.2024
08.03.2024
04.03.2024
02.03.2024
02.03.2024
01.03.2024

Symbol donatora/wydatku

Elżbieta Ł.
Piotr U.
Robert G.
Tomasz K.
Maciej B.
GoogleAds
MailerLite
Paweł B.

Kwota

111.11 zł
100.00 zł
20.00 zł
38.88 zł
51.19 zł
-592.46 zł
-126.44 zł
100.07 zł

Wpłaty/Wypłaty LUTY 2024

Saldo z poprzedniego m-ca: 18 423,86 zł
Wpłaty razem: 441.25 zł
Wypłaty razem: -306.79 zł
Saldo Zamknięcia: 18 558,32 zł

ZATWIERDZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW GR ZA LUTY 2024

Data wpłaty/wypłaty

29.02.2024
21.02.2024
14.02.2024
13.02.2024
08.02.2024
02.02.2024
02.02.2024
02.02.2024
01.02.2024

Symbol donatora/wydatku

Bartłomiej P.
Piotr U.
Elżbieta Ł.
Robert G.
Tomasz K.
Maciej B.
GoogleAds
Mailerlite
Paweł B.

Kwota

20.00 zł
100.00 zł
111.11 zł
20.00 zł
38.88 zł
51.19 zł
-179,67
-127.12 zł
100.07 zł

Wpłaty/Wypłaty STYCZEŃ 2024

Saldo z poprzedniego m-ca:  18 314,95 zł
Wpłaty razem: 842.42 zł
Wypłaty razem: 733.51 zł
Saldo Zamknięcia: 18 423,86 zł

ZATWIERDZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW GR ZA STYCZEŃ 2024

Data wpłaty/wypłaty

25.01.2024
25.01.2024
25.01.2024
25.01.2024
16.01.2024
15.01.2024
08.01.2024
02.01.2024
02.01.2024
02.01.2024
02.01.2024

Symbol donatora/wydatku

Paweł H.
Home generatorreferendow.pl – odnow. dom 1 rok
Home referenda.pl – odnowienie domeny na 1 rok
Home SSL Start do domeny – odnowienie
Piotr U.
Elżbieta Ł.
Tomasz K.
Bartłomiej P.
Maciej B.
Robert G.
Mailerlite

Kwota

501,24 zł
-204,18 zł
-204,18 zł
-198,03 zł
100,00 zł
111,11 zł
38,88 zł
20,00 zł
51.19 zł
20,00 zł
-127.12 zł

Wpłaty/Wypłaty GRUDZIEŃ 2023

Saldo na koniec poprzedniego m-ca: 17 369,57 zł
Wpłaty razem: 1 072,56 zł
Wypłaty razem: -127,18 zł
Saldo Zamknięcia: 18 314,95 zł

ZATWIERDZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW GR ZA GRUDZIEŃ 2023

Data wpłaty/wypłaty

29.12.2023
18.12.2023
11.12.2023
11.12.2023
11.12.2023
11.12.2023
08.12.2013
02.12.2013
01.12.2023
01.12.2023

Symbol donatora/wydatku

Paweł B.
Piotr U.
Elżbieta Ł.
Bartosz W.
Paweł H.
Robert G.
Tomasz K.
Mailer Lite
Maciej B.
Paweł B.

Kwota

100,07 zł
100,00 zł
111,11 zł
50,00 zł
501,24 zł
20,00 zł
38,88 zł
-127,18 zł
51,19 zł
100,07 zł

Wpłaty/Wypłaty LISTOPAD 2023

Saldo z poprzedniego m-ca: 16 863,95 zł
Wpłaty razem: 872,42 zł
Wypłaty razem: -366,80 zł
Saldo Zamknięcia: 17 369,57 zł

ZATWIERDZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW GR ZA LISTOPAD 2023

Data wpłaty/wypłaty

30.11.2023
16.11.2023
15.11.2023
15.11.2023
10.11.2023
09.11.2023
08.11.2023
02.11.2023
02.11.2023
02.11.2023

Symbol donatora/wydatku

Bartłomiej P.
Piotr U.
Paweł H.
Dorota P
Bartosz W.
Elżbieta Ł.
Tomasz K.
Maciej B.
Abonament Mailer Lite
Google Ads

Kwota

20,00 zł
100.00 zł
501.24 zł
-60.00 zł
50,00 zł
111,11 zł
38,88 zł
51,19 zł
-130,07 zł
-176,73 zł

Wpłaty/Wypłaty PAŹDZIERNIK 2023

Saldo z poprzedniego m-ca:  15 008,15 zł
Wpłaty razem:  2051.31 zł
Wypłaty razem: -195.51 zł
Saldo Zamknięcia:  16863,95 zł

ZATWIERDZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW GR ZA PAŹDZIERNIK 2023

Data wpłaty/wypłaty

31.10.2023
30.10.2023
27.10.2023
10.10.2023
10.10.2023
09.10.2023
06.10.2023
03.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023

Symbol donatora/wydatku

Paweł B.
Bartłomiej P.
Dział SM (reklama facebook)
Witold A.
Bartosz W.
Elżbieta Ł.
Tomasz K.
Paweł H.
Bartłomiej P.
MB
Abonament Mailer Lite

Kwota

100.07 zł
20.00 zł
-60.00 zł
1158,82 zł
50,00 zł
111,11 zł
38.88 zł
501.24 zł
20,00 zł
51.19 zł
-135,51 zł

Wpłaty/Wypłaty WRZESIEŃ 2023

Saldo z poprzedniego m-ca:  14 394,59 zł
Wpłaty razem: 1353,38 zł
Wypłaty razem: -739,82 zł
Saldo Zamknięcia: 15008,15 zł

ZATWIERDZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW GR ZA WRZESIEŃ 2023

Data wpłaty/wypłaty

29.09.2023
26.09.2023
12.09.2023
11.09.2023
08.09.2023
04.09.2023
02.09.2023
01.09.2023
01.09.2023
25.08.2023

Symbol donatora/wydatku

Paweł B.
Krystian W.
Paweł H.
Bartosz W.
Tomasz K.
Elżbieta Ł.
Abonament Mailer Lite
MB
Paweł B.
Mikrofon

Kwota

100.07 zł
400.82 zł
501.24 zł
50,00 zł
38,88 zł
111.11 zł
-130.82 zł
51.19 zł
100.07 zł
-609.00 zł

KONTAKT@REFERENDA.PL

 

GENERATOR REFERENDÓW to oddolna inicjatywa społeczna. Jej celem jest promowanie i wprowadzenie w Polsce DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. Za pomocą jej narzędzi (zwłaszcza REFERENDÓW) chcemy sprawić, aby GOVERNING (zarządzenie państwem przez polityków) zostało zastąpione przez GOVERNANCE (współrządzenie).

Chcemy sprawić, by rządzący mający nad nami pełną kontrolę, stali się zarządcami kontrolowanymi przez obywateli.