Zdjęcie Pan GB

Grzegorz Boreczek

Grzegorz Boreczek ukończył studia na kierunku elektrotechnika, od 2022 roku zajmuje się metodyką DevOps – automatyzacją w informatyce.

Działał w fundacji „Dajmy Szansę”, Gminnym Ośrodku Kultury, Samorządzie Studenckim, był przewodniczącym Rady Mieszkańców Domu Studenta oraz administratorem sieci. Jest członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Jak mówi: Dołączyłem do Generatora Referendów, ponieważ chcę się angażować w sprawy ważne dla mojej Ojczyzny i moich rodaków, zmieniać i kreować rzeczywistość, w której żyję oraz brać za nią odpowiedzialność. Mam ambicję zostawić po sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu.

W Generatorze Referendów działa od samego początku, jest członkiem Rady Referendalnej i odpowiada za obsługę i integrację aplikacji do głosowania – iVoting.

Zdjęcie Pan GB

Daniel Kozieł

Daniel Kozieł ukończył Logistykę i obecnie pracuje jako Handlowiec. Jego zainteresowania skupiają się głównie wokół animacji komputerowej, montażu wideo oraz grafiki. Pasjonuje go historia i ekonomia. Fascynuje go zgłębianie przeszłości i analizowanie mechanizmów gospodarczych. Wierzy, że te dziedziny nie tylko poszerzają jego wiedzę, ale także wpływają na jego umiejętności analityczne i kreatywność.

W latach 2017-2019 angażował się w lokalne inicjatywy samorządowe. Był członkiem zespołów, które działały na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i poprawy warunków życia mieszkańców. W roku 2018 zaangażował się w organizację kampanii wyborczej związanej z wyborami samorządowymi. Jego zaangażowanie obejmowało różne zadania, takie jak planowanie i koordynacja działań, przygotowywanie materiałów promocyjnych i wsparcie w komunikacji z wyborcami.

W Generatorze Referendów Daniel jest członkiem Rady Referendalnej i pracuje w Grupie Social-Media.

Zdjęcie Pan GB

Bartłomiej Krzych

Ekonomista, bloger, działacz społeczny z Wieliczki, sympatyk ruchów wolnościowych i postulatów Antypartii.

Autor bloga panbartek.pl, przedstawiciel Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, partner fundacji PAFERE.

Przeciwnik alarmów smogowych i aktywistów klimatycznych.

Absolwent Uniwersytetu  Ekonomicznego oraz AGH w Krakowie.
Doświadczony w rewizji finansowej, inwestowaniu, funkcjonowaniu samorządu, granicy wolności słowa.

O GR: Generator Referendów powinien być również grupą wsparcia dla inicjatorów referendów lokalnych i obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych na poziomie samorzadu. Ja służę pomocą i doświadczeniem. Masz pytanie – napisz: kontakt@panbartek.pl

Przesłanie do ambasadorów GR: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”

Zdjęcie Pan GB

Jan Kubań

Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, twórca nowej dziedziny naukowej – Fizyki Życia, propagator Szwajcarskiej Demokracji Bezpośredniej, którą uważa za najlepszy system społeczno-polityczny jaki wymyśliła ludzkość, prezes Fundacji PAFERE, autor książek na tematy społeczno polityczne, twórca serii wydawniczej „Biblioteka Rządzących i Rządzonych”.

Wraz z Bartoszem Wałęgą jest inicjatorem projektu Generator Referendów. Bardzo mocno zaangażował się w realizację tego projektu bowiem, jako Fizyk Życia uważa, że System Rządzący-Rządzeni jest systemem niezrównoważonym: rządzący mają ogromną w nim przewagę. Przewagę, z której niestety korzystają, a to w dłuższym wymiarze czasowym działa na niekorzyść obywateli. Nadużywają środków przymusu, stają się coraz bardziej rozrzutni w wydawaniu środków publicznych zabieranych pod, niekontrolowanym przez nikogo, przymusem, dokonują grabieży instytucjonalnej społeczeństwa poprzez dodruk pustego pieniądza, który to proceder, dla niepoznaki, nazywają „podnoszeniem cen przez przedsiębiorców”, zarządzają coraz mniej efektywnie coraz bardziej odchodząc od zasady „good governance”, stosują kłamstwo i propagandę tylko po to by dłużej być u dającej im możliwość wzbogacenia się, władzy, itd.

W Generatorze Referendów, oprócz jego ogromnej roli edukującej społeczeństwo, Jan Kubań widzi możliwość skutecznego oddziaływania obywateli na polityków poprzez, znany w naukach stosowanych, mechanizm sprzężenia zwrotnego. Mechanizm, którego nie zapewniają ani media głównego nurtu ani, powołane w tym celu, coraz bardziej zależne od rządzących, instytucje państwowe.

Jest członkiem Rady Referendalnej Generatora Referendów, zajmuje się edukacją, koordynacją działań i tworzeniem treści.

 

Zdjęcie Pan GB

Karol Mikołajczyk

Karol jest aktywnym członkiem ruchu społecznego „Generator Referendów”, który dąży do wprowadzenia zmian i oddania części władzy w ręce obywateli. Choć angażuje się po raz pierwszy w taką inicjatywę społeczną, Karol jest pełen zapału i determinacji, aby przyczynić się do pozytywnych zmian w naszym kraju.

Jego przekonanie o konieczności zmian wynika z obserwacji, że politycy często odwołują się do referendów przed wyborami (co ponownie widać w aktualnych wyborach), ale polskie prawo jest na tyle wadliwe, że zgromadzone głosy nie mają mocy wiążącej, a wyniki referendów mogą być zlekceważone. To zniechęciło Karola i skłoniło go do działania.

Karol ma konkretne cele: pragnie mieć relatywny wpływ na zmiany w kraju jako zwykły obywatel, uważając, że politycy działają swobodnie po wyborach, pozbawieni jakichkolwiek hamulców. Jego główną motywacją jest poprawa warunków życia dla wszystkich obywateli, a hasło „By żyło się lepiej – wszystkim!” idealnie oddaje tę ideę.

Karol jest członkiem Rady Referendalnej. Jego główną rolą jest koordynowanie zadań oraz zarządzanie społecznością. Realizuje również różne zadania w zależności od potrzeb. Wykorzystuje rozwiązania informatyczne, głównie w technologii no-code, aby wspomagać działania ruchu. 

Dzięki determinacji i zaangażowaniu, Karol jest gotów walczyć o zmiany w polskiej polityce i oddanie większej władzy w ręce obywateli poprzez ruch „Generator Referendów”. Jego determinacja stanowi ważny wkład w osiąganie celów ruchu i inspiruje innych do aktywnego udziału w procesie demokratycznym. 

Zdjęcie Pan GB

Dorota Pajączek

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

W 2013r brała udział w akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum edukacyjne „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”

Koordynator grupy ds. Social Mediów.

Zdjęcie Pan GB

Łukasz Sitek

Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku Realizacja Dźwięku.

Współpracuje na co dzień z topowymi artystami w Polsce (DODA, Sound’n’Grace, Katarzyna Cerekwicka). Pracuje przy największych wydarzeniach w Polsce i za granicą (m.in. Woodstock Festiwal, Opener Festiwal, Tauron Nowa Muzyka, Shrek il Musical Italia). Od ponad 20 lat prowadzi agencję artystyczną, w której zajmuje się managementem zespołów muzycznych i organizacją eventów korporcyjnych.

Do Generatora Referendów dołączył w marcu 2023 roku. Swoją misję w tym ruchu przedstawił w ten sposób:

Nigdy nie byłem chętny do dołączenia do żadnej partii politycznej.
Polityka jest dla mnie siedliskiem dwulicowości, nieszczerości, fałszu i obłudy i egoizmu.
Nawet najszlachetniejsze jednostki, w końcu zaczynają grać w tę grę i tracą swoją wiarygodność.

Generator Referendum jawi mi się jako kompletnie apolityczny społeczny ruch oddolny.
W istocie nie wiem nawet jakie poszczególni członkowie mają poglądy polityczne.

Jednoczy nas większa idea niż jakiekolwiek poglądy – demokracja bezpośrednia, czyli władza REALNIE sprawowana przez obywateli.
Chciałbym żeby mój głos był wreszcie słyszany i był brany pod uwagę.

Ponieważ politycy budzą się raz na 4 lata, żeby obiecywać ludziom wszystkie możliwe i niemożliwe do spełnienia rzeczy, byle uzyskać władzę absolutną, potem przez 4 lata pokazują nam środkowy palec i robią wszystko zgodnie z ich prywatnymi i partyjnymi interesami, zdecydowałem się włączyć w inicjatywę Generatora Referendów, który poprzez referenda (głosowania obywateli) wymusi na politykach WSZYSTKICH PARTII działanie konstruktywne, zgodne z wolną narodu i wyłącznie dla dobra państwa.

Referenda odbywające się cyklicznie (np. co miesiąc czy co kwartał) mają szansę zmienić ten stan rzeczy, bez dokonywania przewrotów politycznych, z uszanowaniem woli wiekszości narodu, ale jednocześnie zmuszając polityków do działania zgodnego ze swoimi słowami i z naszym zdaniem wyrażonym w tymże referendum, a nie z ich interesem partyjnym.

W Generatorze Referendów uczestniczy w produkcji materiałów multimedialnych na potrzeby promocji Generatora w mediach, jest członkiem Rady Referendalnej.

Zdjęcie Pan GB

Krystian Wojtaszek

Magister inż. z informatyki, zawodowo programista zdalny.

Działacz Ruchu 1Polska, koordynator okręgu wyborczego nr 22 Krosno fundacji Pilnuj Wyborów, zwolennik idei WIR i demokracji bezpośredniej.

Zdjęcie Pan GB

Łukasz Zakrzewski

Koordynator Ambasadorów Generatora Referendów

 

Radny Rady Miejskiej w Giżycku. Bezpartyjny.
www.facebook.pl/radnyzakrzewski/

 

Zwolennik ideii WIR i demokracji bezpośredniej.

KONTAKT@REFERENDA.PL

 

GENERATOR REFERENDÓW to oddolna inicjatywa społeczna. Jej celem jest promowanie i wprowadzenie w Polsce DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. Za pomocą jej narzędzi (zwłaszcza REFERENDÓW) chcemy sprawić, aby GOVERNING (zarządzenie państwem przez polityków) zostało zastąpione przez GOVERNANCE (współrządzenie).

Chcemy sprawić, by rządzący mający nad nami pełną kontrolę, stali się zarządcami kontrolowanymi przez obywateli.