Jest nas coraz więcej! Mamy:

U nas znajdziesz możliwość konkretnego działania na rzecz reformy fundamentów praw, na których opiera się nasza Ojczyzna.

Nie wiesz czym jest Generator Referendów?
Kliknij tu: Koncepcja Generatora Referendów

Ambasadorów

Wolontariuszy

Generator Referendów

 

REFERENDUM i INICJATYWA USTAWODAWCZA to narzędzia SAMOOBRONY OBYWATELSKIEJ PRZED RZĄDZĄCYMI. To ten element demokracji bezpośredniej pragniemy wprowadzić do polskiego systemu społeczno-politycznego. Mamy konkretny plan, jak to zrobić! Obecnie jesteśmy na etapie formowania grupy organizatorów całości przedsięwzięcia. BĄDŹ ZMIANĄ, KTÓRĄ PRAGNIESZ ZOBACZYĆ

Regularny udział obywateli w decydowaniu o ważnych sprawach dla Polski – to jest cel projektu!

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku
i kanał na Youtube
(przekierowanie po kilknięciu na ikony obok)

Fikcyjne prawo

Od 25 lat nie odbyło się żadne referendum na wniosek obywateli! Ustawa o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2003 Nr 57 poz. 507) jest do bani!

Powyborcze kajdanki

Od zakończenia wyborów obywatele (suweren!) są ubezwłasnowolnieni. Nic nie mogą zrobić do kolejnej elekcji!

Warunek konieczny!

Społeczeństwo obywatelskie działa tylko wyłącznie wtedy gdy obywatele będą się regularnie angażowali poprzez referenda w sprawach ważnych dla kraju

Szwajcarski wzór

 

„Kontrolowanie rządzących było i jest możliwe wyłącznie dzięki naszemu pełnemu, osobistemu zaangażowaniu we wszelkie decyzje polityczne – czy to na poziomie lokalnym, kantonalnym, czy też federalnym. My, Szwajcarzy, sami kierujemy naszym życiem i mamy wpływ na własny los. Jeśli podejmiemy mądre decyzje, odnosimy sukces, jeśli nie – czeka nas porażka”

Władza i media robią wszystko, żebyśmy nie wiedzieli, co jest naszym interesem!

Demokracja bezpośrednia oddaje w Twoje ręce narzędzia skutecznej kontroli i wpływu na rządzących! Przykład Szwajcarii pokazuje, że to działa!

WSPÓŁRZĄDZENIE CZYLI FUNDAMENT REFORMY!

W latach 80. ubiegłego wieku, w naukach politycznych, zaczęło się pojawiać pojęcie GOVERNANCE jako następny, nowoczesny sposób zarządzania państwem. GOVERNANCE ma zastąpić GOVERNING. Polscy naukowcy zaproponowali by GOVERNANCE tłumaczyć jako WSPÓŁRZĄDZENIE

GOVERNANCE oparte jest o najlepsze praktyki zarządzania z przedsiębiorstw wolnorynkowych…

Koniec gadania. ZACZYNAMY DZIAŁAĆ! Zrobimy z nimi porządek…
Jan Kubań zaprasza do drużyny!

Dlaczego warto się Zaangażować?

W naszym interesie jest mieć kontrolę nad miejscem zamieszkania, pracy, odpoczynku; nad tym, jakie są sklepy wokół nas, jaka jest opieka społeczna, szkoła… Jakie podatki płacimy i na co są wydawane pobrane od nas pieniądze. Narzędzia demokracji bezpośredniej – takie jak referendum – pozwalają nam kontrolować decydentów. Podstawą musi być jednak nasze oddolne zainteresowanie.

Jeżeli nie potrafimy widzieć swoich interesów „na dole”, to i swojego interesu „na górze” też nie zobaczymy!

Polityka jest dla ludzi!

Wmówiono nam, że polityka to coś obcego, brudnego (człowiek porządny rzekomo tym się nie powinien zajmować…) Tymczasem kraje takie jak Szwajcaria pokazują, że polityczną „górę” można skutecznie sterować „od dołu”.

DZIAŁAJ Z NAMI!

Rozumiesz procesy społeczne, chcesz naprawić Polskę?

DOŁĄCZ DO NAS! Poświęć projektowi Generatora Referendów trochę swojego prywatnego czasu i umiejętności. Współpracuj z tymi, którym zależy, aby dokonać zmian!

KONTAKT@REFERENDA.PL

 

GENERATOR REFERENDÓW to oddolna inicjatywa społeczna. Jej celem jest promowanie i wprowadzenie w Polsce DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. Za pomocą jej narzędzi (zwłaszcza REFERENDÓW) chcemy sprawić, aby GOVERNING (zarządzenie państwem przez polityków) zostało zastąpione przez GOVERNANCE (współrządzenie).

Chcemy sprawić, by rządzący mający nad nami pełną kontrolę, stali się zarządcami kontrolowanymi przez obywateli.