GENEZA PROJEKTU

PROBLEM DO ROZWIĄZANIA:

W demokratycznej Polsce nie odbyło się ŻADNE ogólnokrajowe referendum na wniosek obywateli i to mimo, że od 2003 roku jest taka prawna możliwość. Około połowa obywateli nie bierze udziału w wyborach zapewne nie wierząc, że ci sami politycy, którzy rządzą na zmianę od 30 lat, zrobią cokolwiek sensownego. Dlatego wystarczy, że poszczególne partie polityczne przekupią obietnicami wyborczymi około 20% społeczeństwa i mogą przez 4 lata rządzić krajem, a Polacy przez te lata pozbawieni są prawa do wpływu na decyzje rządzących. Nawet wtedy gdy rządzący, za pomocą przegłosowanych ustaw, uwłaszczają się na naszym wspólnym majątku.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU:

W Szwajcarii jest inaczej – rząd i parlament stale czują na sobie wzrok wszystkich Szwajcarów, którzy patrzą im na ręce i raz na 3 miesiące mogą zablokować wprowadzone prawo wbrew interesowi większości społeczeństwa. Polacy mogą zrobić to samo tylko musimy się zorganizować i ze zgłaszania wniosków o referendum zrobić rutynową czynność niewymagającą nadludzkiego wysiłku garstki aktywnych obywateli. Oczywiście politycy w Konstytucji zapisali, że Sejm może ale nie musi zorganizować referendum na wniosek obywateli, ale jeśli będzie odmawiał co kilka miesięcy to zacznie odbijać się to na ich sondażach. Jest wiele decyzji, które należałoby przegłosować w drodze referendum, ale nie ma w kraju ruchu społecznego, który byłby w stanie zebrać sprawnie 500 000 podpisów. Zakładając, że każdy bez dużego wysiłku jest w stanie zebrać średnio 10 podpisów, wystarczy tak naprawdę 50 000 ludzi, którzy chcieliby aby Naród miał bieżącą kontrolę nad rządzącymi, a Polska zbliżyła się ustrojowo do Szwajcarii.

Jak mógłby przebiegać proces selekcji pytań referendalnych (wstępna koncepcja):
    1. Spośród ambasadorów projektu losowane jest 50 osób, które mają prawo przysłać propozycję pytania referendalnego do kilkuosobowej „Rady Referendalnej”, której członkowie mogą także zgłosić po jednej propozycji,
    2. „Rada Referendalna” ocenia pytania pod kątem formalnym czy w szczególności dotyczą problemów ogólnokrajowych i czy spełniają ustawowe warunki (nie mogą dotyczyć podatków, obronności i amnestii),
    3. Pytania, które przeszły selekcję są umieszczane na stronie www.referenda.pl i wszyscy ambasadorowie mogą wskazać pytanie, które powinno być na wniosku o referendum,
    4. Rada Referendalna przygotowuje projekt wniosku o referendum z kilkoma pytaniami, które zdobyły największą liczbę głosów i rozpoczyna się zbiórka podpisów.

Takie działanie powinno się odbywać cyklicznie, z tym że siła głosu ambasadorów może zostać uzależniona od liczby zebranych podpisów pod poprzednim wnioskiem.

MISJA:

Regularny udział obywateli w decydowaniu o ważnych sprawach dla Polski – to jest cel projektu

Kropla drąży skałę. Idea projektu polega na małej pracy wielu ludzi. Do tej pory bowiem próba zebrania podpisów pod wnioskiem o referendum wiązała się z ogromną pracą garstki ludzi.

Podpisy będą zbierane nie przez ludzi, którzy są zainteresowani pytaniem ale przez ludzi, którzy generalnie popierają regularne referenda i szerzej demokrację bezpośrednią na wzór szwajcarski.

Jesteśmy przekonani, że po pewnym czasie takich ludzi zbierzemy 50000 i wtedy zebranie 10 podpisów raz na 3 miesiące nie będzie stanowiło dużego wysiłku, a z każdym kolejnym razem będzie coraz łatwiej.

Będziemy wyłaniać trzy pytania, mające zasadnicze znaczenie dla Polski, potem zbierzemy 500 000 podpisów i złożymy to w Państwowej Komisji Wyborczej, Sejmie oraz prześlemy do Prezydenta, mediów głównego nurtu i innych instytucji państwa.

Początkowo rządzący zapewne będą nasze wnioski wyrzucali do kosza, ale co 3 miesiące przyniesiemy kolejny wniosek itd… aż pękną. Liczymy również na to, że każde niepoważne potraktowanie ważnego dla funkcjonowania Polski wniosku referendalnego podpisanego przez tak dużą liczbę osób wywoła w tych osobach gniew… i wyzwoli w nich dodatkowe pokłady energii nakierowanej na poprawę Polski.

Równolegle będziemy wysyłać petycje do Prezydenta.

Bartosz Wałęga, Jan Kubań.

KONTAKT@REFERENDA.PL

 

GENERATOR REFERENDÓW to oddolna inicjatywa społeczna. Jej celem jest promowanie i wprowadzenie w Polsce DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. Za pomocą jej narzędzi (zwłaszcza REFERENDÓW) chcemy sprawić, aby GOVERNING (zarządzenie państwem przez polityków) zostało zastąpione przez GOVERNANCE (współrządzenie).

Chcemy sprawić, by rządzący mający nad nami pełną kontrolę, stali się zarządcami kontrolowanymi przez obywateli.