W latach 80. ubiegłego wieku w naukach politycznych pojawiło się pojęcie GOVERNANCE jako nowoczesny sposób zarządzania państwem, mający zastąpić GOVERNING. Polscy naukowcy zaproponowali tłumaczenie GOVERNANCE na WSPÓŁRZĄDZENIE.

GOVERNANCE opiera się na najlepszych praktykach zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwach wolnorynkowych...

Jednak obecnie naszym krajem rządzą dwie frakcje, które się wzajemnie opluwają.

Współrządzenie (GOVERNANCE) opiera się na samoorganizujących się autonomicznych sieciach, które stanowią wyzwanie dla Rządzenia (GOVERNING).

Taka sieć opiera się na współpracy grup zadaniowych, gdzie najważniejsze jest realizowanie konkretnych zadań. Spróbujmy zorganizować się w ten sposób!

Przyczyny powstania

 • Od 20 lat nie odbyło się żadne referendum na wniosek obywateli. Ustawa z dnia 14 marca 2013r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2003 Nr 57 poz. 507) jest do bani.
 • Społeczeństwo obywatelskie działa tylko i wyłącznie wtedy, gdy obywatele będą się regularnie angażowali poprzez referenda w sprawach ważnych dla kraju.
 • Od wyborów obywatele (SUWEREN) są ubezwłasnowolnieni i nic nie mogą zrobić do kolejnych wyborów.
 • W trakcie rządzenia legalizuje się uwłaszczenie osób związanych z rządzącymi, kosztem reszty społeczeństwa:
  a. Willa + {w innych resortach jest podobnie}
  b. Granty NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
  c. Komisje sejmowe wydmuszki
 • Spółki skarbu państwa to dojne krowy dla „swoich”
 • Jedynym problemem opozycji jest to, że to nie oni rządzą.
 • Partia, która dzięki zaledwie 25% wyborców zdobyła władzę przez 4 lata robi co chce. Sama obsadza wszystkie instytucje kontrolne.
 • Partia to część społeczeństwa zamknięta dla innych, Generator Referendów jest otwarty dla wszystkich!
 • Krajom nie są potrzebne żadne partie. Krajem powinien rządzić naród poprzez wyłonionych w wyborach przez tenże naród, bez żadnych partyjnych pośredników, przedstawicieli.
 • Mamy do czynienia z hakokracją – są tak ze sobą powiązani, że muszą się popierać. Kwestia przyzwoitości nie odgrywa żadnej roli.
 • Wybory są niekonstytucyjne – nikt na to nie zwraca uwagi i nikt z tym nic nie robi.
 • W sejmie kręcą wałki (branie pieniędzy za niepracujące komisje) – nikt na to nie zwraca uwagi i nikt z tym nic nie robi
 • Naukowcy alarmują prof. Jerzy Wilkin, dr Stanisław Kluza, dr Bogusław Grabowski
 • Wskaźniki gospodarcze lecą w dół, a propaganda to wszystko pudruje. Przykład:

Kwartalny spadek PKB Polski w grudniu 2022 o 2,4% jest najwyższy w całej UE i 2. na świecie, po Malezji. Brakuje danych z Ukrainy.
Przyczyny: wysoka inflacja, kłopoty sektora produkcyjnego na zachodzie, dla którego polski jest podwykonawcą, stopy % hamujące konsumpcję.
Roczny wzrost PKB wyniósł jednak 2% i jest to 7. miejsce w UE. Liderzy to Irlandia +13,5% i Rumunia +4,6%. Na 2. biegunie – najgorzej Szwecja – spadek o 0,6% i Litwa spadek 0,4%. W 2022 r. w USA urósł o 1%, Chiny 2,9%, a Japonia i Niemcy po 1,1%.

 • Oni nas doją, a my nic nie możemy w tym temacie zrobić – nie mamy się jak bronić
 • Rządzi partia, która zdobyła 25% głosów całego społeczeństwa (60% frekwencja, oni zdobyli 40% + D’Hondt). I ta partia wprowadza niekorzystne rozwiązania dla pozostałych 75%.

Za i przeciw

SILNE STRONY PROJEKTU

 1. Zjednoczenie ponad podziałami
 2. Koncentracja wyłącznie na fundamentalnych problemach polskiej polityki, co do których prawie wszyscy są zgodni
 3. Stworzenie systemu motywującego obywateli do wpływania na rozwój Polski
 4. Referenda powinny być wprowadzane dla zasady, aby przyzwyczajać ludzi do takiej formy decydowania
 5. Obywatelskie weto personalne: możliwość odwołania nieprzyzwoitego urzędnika którego rządzący nie zwolnią ze względu na wspólne interesy i wzajemne powiązania.
 6. Możliwość niedopuszczenia do legalizowania kradzieży ustawowej.
 7. Zmiany ustaw – np. tej o referendum

SŁABE STRONY PROJEKTU

 1. Duża liczba osób, które trzeba nakłonić do zainicjowania referendum. Ale 60 tys. Osób, z których każda załatwi co najmniej 10 podpisów. Partia „Referendum” albo „Kontrola obywatelska”
 2. Wszyscy muszą w krótkim czasie dostarczyć podpisane listy pod wnioskiem referendalnym.
 3. Inicjatorzy referendów muszą ujawnić swoje Imię, Nazwisko, PESEL i adres do doręczeń
 4. Koszty organizacyjne, ale tu liczymy na darczyńców.
 5. Działania reklamowe i marketingowe – liczymy na internet: kanały youtubowe, social media, dotarcie do emerytów przez młodych ludzi
 6. Społeczeństwo uczy się współdecydowania, współodpowiedzialności i konsensualizmu
 7. Gdyby taki polityk, jak Kukiz 8 lat temu wpadł i zrealizował ten temat Polska byłaby w zupełnie innym miejscu.

KONTAKT@REFERENDA.PL

 

GENERATOR REFERENDÓW to oddolna inicjatywa społeczna. Jej celem jest promowanie i wprowadzenie w Polsce DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. Za pomocą jej narzędzi (zwłaszcza REFERENDÓW) chcemy sprawić, aby GOVERNING (zarządzenie państwem przez polityków) zostało zastąpione przez GOVERNANCE (współrządzenie).

Chcemy sprawić, by rządzący mający nad nami pełną kontrolę, stali się zarządcami kontrolowanymi przez obywateli.