Struktury organizacyjne

grupy, w jakich działają wolontariusze
Grupa kontroli wpływów i wydatków

Zajmuje się monitorowaniem wpływów i wydatków Fundacji oraz prowadzeniem księgowości. Jej zadaniem jest zapewnienie, że fundusze są wykorzystywane zgodnie z zasadami etycznymi i wartościami Fundacji.

Grupa marketingu

Zajmuje się promocją działań Fundacji oraz zbieraniem funduszy na cele Fundacji. Jej zadaniem jest tworzenie strategii marketingowej oraz kampanii reklamowych, które zwiększą widoczność Fundacji i przyciągną nowych sympatyków.

Grupa prawna

Ta grupa odpowiada za zapewnienie, że działania Fundacji są zgodne z prawem. Grupa Prawna doradza również innym grupom w kwestiach prawnych, takich jak tworzenie petycji i referendów oraz prowadzenie kampanii reklamowych.

Grupa twórców treści

Zajmuje się tworzeniem treści na stronę internetową oraz artykułów publikowanych w mediach społecznościowych. Grupa Twórców Treści tworzy również treści do kampanii reklamowych oraz materiałów edukacyjnych dla społeczności.

Grupa wyłaniania pytań referendalnych

Odpowiada za wybieranie pytań, które zostaną poddane pod referendum. Tworzy również dokumenty i instrukcje dotyczące procesu wyłaniania pytań oraz zapewnia, że proces jest przejrzysty i uczciwy.

Grupa koordynująca

Odpowiada za koordynowanie działań wszystkich grup w Fundacji oraz zapewnienie, że cele są zgodne z wartościami Fundacji. Grupa koordynująca działa jako połączenie między grupami, zapewniając, że praca każdej z nich jest skoordynowana i efektywna

Grupa obsługi systemu do głosowania

Odpowiada za opracowanie i utrzymanie systemu do głosowania online, który jest używany do zbierania podpisów pod petycjami i referendami. Uruchamia wewnętrzne głosowania w systemie iVoting.

Grupa social media

Zajmuje się zarządzaniem profilami Fundacji na różnych platformach społecznościowych. Tworzy strategie i kampanie reklamowe promujące cele i wartości Fundacji. Odpowiada za reagowanie na pytania i komentarze społeczności. Tworzy grafiki, projekty ulotek, montuje filmy na Youtube.

Grupa wsparcia technicznego

Odpowiada za sprawne działanie narzędzi używanych przez Wolontariuszy. Grupa Wsparcia Technicznego zapewnia, że wszystkie systemy informatyczne działają poprawnie.

Rada Referendalna

Składa się z pomysłodowców projektu, koordynatorów poszczególnych grup i najbardziej aktywnych wolontariuszy. Ustala bieżące cele i główne zadania, ocenia nowe pomysły.