Petycje Generatora Referendów

Historia petycji GRP-002/24

2024.03.10 – Data rozpoczęcia zbierania podpisów
2024.05.31 – Od Naszych 4 Ambasadorów wpływa 488 podpisów. Pani Agnieszka zebrała ich aż 414!

Historia petycji GRP-001/23

2024.04.11 – Komisja d/s petycji nie uwzględniła żądania będącego przedmiotem petycji. Wiecej informacji https://referenda.pl/newsy/sejm-rozpatrzyl-petycje-grp-001-23/
2023.12.02
– Petycja GRP-001/23 opublikowana na stronach Sejmu RP pod sygnaturą BKSP-144-IX-789/23!!! [https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=JEDNOSTKOWE&NrKadencji=9]
2023.10.24
– Kancelaria Sejmu informuje, że złożona petycja pomimo zmiany składu Sejmu nadal jest procedowana. Wkrótce zostanie opublikowana na stronach Sejmu RP oraz przekazania do właściwego rozpatrzenia do Komisji Sejmu do spraw Petycji.
2023.10.24
– Potwierdzenie odbioru dosłanych pocztą dodatkowych podpisów
2023.09.21 – Petycja została złożona
Petycję podpisało elektronicznie 266 osób
Petycję potpisało na papierze 1322 osób
2023.09.17 – Przwidywana data zakończenia zbierania podpisów
2023.07.10 – Data rozpoczęcia zbierania podpisów