Petycje Generatora Referendów

Historia petycji GRP-001/23

2023.10.24 – Kancelaria Sejmu informuje, że złożona petycja pomimo zmiany składu Sejmu nadal jest procedowana. Wkrótce zostanie opublikowana na stronach Sejmu RP oraz przekazania do właściwego rozpatrzenia do Komisji Sejmu do spraw Petycji.
2023.10.24
– Potwierdzenie odbioru dosłanych pocztą dodatkowych podpisów
2023.09.21 – Petycja została złożona
Petycję podpisało elektronicznie 266 osób
Petycję potpisało na papierze 1322 osób
2023.09.17 – Przwidywana data zakończenia zbierania podpisów
2023.07.10 – Data rozpoczęcia zbierania podpisów