Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Wiceprezes Stowarzyszenia RPT 23 Mariusz Maciołek, który wystąpiła w panelu dyskusyjnym Stanowiska generatora Referendów wystąpił z następująca propozycją:

nawiązując do naszej rozmowy na spotkaniu w Gdańsku, zgadzam się, że powinniśmy skupić się na jednym celu i doprowadzić go do końca, zanim przejdziemy do kolejnych postulatów i petycji.

Proponuję  aby nasze zaangażowanie przenieść na:
Kampanię społeczną na rzecz propagowania podpisu elektronicznego kwalifikowanego. Reflektowany przez banki  to jest doskonałym pomysłem. Uważam że to jest podstawa wszystkich naszych działań. Państwo macie duże doświadczenie w petycjach wiec to dobry kierunek. 

Proponuję następujące kroki:

  1. Stworzenie grupy roboczej: Powołajmy grupę roboczą złożoną z osób zainteresowanych tą sprawą, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów prawnych i przedstawicieli banków. Grupa robocza będzie odpowiedzialna za opracowanie strategii kampanii i koordynowanie działań.
  2. Przygotowanie materiałów informacyjnych: Przygotujmy materiały informacyjne, takie jak ulotki, plakaty i posty w mediach społecznościowych, które wyjaśniają korzyści płynące z podpisu elektronicznego przez banki i zachęcają ludzi do poparcia tej inicjatywy.
  3. Organizacja wydarzeń publicznych: Zorganizujmy wydarzenia publiczne, takie jak spotkania, debaty i konferencje, aby podnieść świadomość na temat tej kwestii i zebrać poparcie dla naszej kampanii.
  4. Współpraca z mediami: Skontaktujmy się z lokalnymi i krajowymi mediami, aby nagłośnić naszą kampanię i zachęcić dziennikarzy do pisania artykułów i reportaży na ten temat.
  5. Petycja online: Utwórzmy petycję online, którą ludzie będą mogli podpisać, aby wyrazić swoje poparcie dla podpisu elektronicznego Kwalifikowanego. Petycję przekażemy następnie ustawodawcom i decydentom.
Zróbmy post sponsorowany z petycją. To będzie początek naszych działań aby głośno powiedzieć o co nam chodzi.  

Jestem przekonany, że dzięki wspólnym działaniom możemy wywrzeć presję na ustawodawców i doprowadzić do wprowadzenia przepisów umożliwiających podpisywanie elektroniczne przez banki jako ważny głos w wyborach i referendach.

Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie na debatę.

 

Zdecydowanie jest to punkt, na którym należy skoncentrować nasze działania

Jan Kubań