RYCHWAŁ i DĘBICA to dwa polskie miasta, w których demokracja bezpośrednia znalazła uznanie wśród kandydatów:

u Barbary Martin

https://www.facebook.com/share/p/Kgm88bmF3pKV3UZn/?mibextid=K35XfP

u Andrzeja Franczaka:

https://www.facebook.com/share/p/Bw4kRkki6UGgf4Rv/?mibextid=K35XfP

Wspierajmy przyszłość Polski, która zależy bezpośrednio od postaw obywatelskich Polaków i ich praw podmiotowych, które mają…. wciąż do zdobycia!

więcej: www.fb.com/groups/RPWIR