Warto zerknąć, komisarz odrzucił podpisy głównie z powodu wpisania adresu takiego jakim jest w ewidencji z powodu:

  1. dot. braku podpisu osoby udzielającej poparcia – 37 pozycji,
  2. dot. wad imion i/lub nazwisk (brak, inne, niepełne, nieczytelne) – 283 pozycje,
  3. dot. wad adresu zamieszkania (brak, niepełny, nieczytelny, skrót nazwy miasta inny niż powszechnie używany) – 438 pozycji, inny adres zamieszkania (niezgodny z adresem ujęcia wyborcy w rejestrze wyborców) – 416 pozycji,
  4. dot. wad numeru PESEL (brak, błędny, niepełny, nieczytelny, niezgodny z danymi osobowymi wyborcy, nie odnaleziony w Rejestrze PESEL) – 285 pozycji,
  5. dot. daty udzielenia poparcia (inna niż dopuszczalna lub brak daty) – 64 pozycje,
  6. dot. osób nie posiadających prawa wybierania w mieście Piotrków Trybunalski – 490 pozycji,
  7. dot. wielokrotnego podpisu tego samego wyborcy, po uznaniu jednego podpisu jako prawidłowego – 199 pozycji

Komitet ma zamiar złożyć skargę do WSA.

Uważamy, że jako Projekt GR powinniśmy w tego typu sprawach i doradzać oraz wywierać wpływ na rządzących. W Skardze do WSA należy skupić się zwłaszcza na tych 438 „nieczytelnych podpisach” co do adresu. Nie można wymagać przy udzieleniu poparcia wpisywania od obywateli co do literki tego, co jest w ewidencji komisarza wyborczego. Intencją udzielenia poparcia nie jest odgadywanie co do literki tego, co jest w ewidencji komisarza, zwłaszcza że ktoś może mieszkać gdzie indziej, a być wpisany do wyborów gdzie indziej.

3) dot. wad adresu zamieszkania (brak, niepełny, nieczytelny, skrót nazwy miasta inny niż powszechnie używany) – 438 pozycji, inny adres zamieszkania (niezgodny z adresem ujęcia wyborcy w rejestrze wyborców) – 416 pozycji,

Komisarz Wyborczy wydaje postanowienie w sprawie referendum

Pozdrawiam z Wieliczki

Pan Bartek