Pierwszym zadaniem było opracowanie statutu – dokumentu regulującego zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Projektu Generator Referendów. Prace trwają, a jak zostaną ukończone natychmiast opublikujemy jego pierwszą oficjalną wersję