Wybierz następną petycję Generatora Referendów!

Wybierz następną petycję Generatora Referendów!

Podczas akcji wyboru następnej petycji składanej przez Generator, kiedy to Ambasadorowie będą głosować nad tematem petycji, zgłoszone i opracowane zostało kilkanaście petycji. Źródłem pomysłów byli Ambasadorowie. Petycje zostały opracowane we współpracy Łukasza...

Petycja o upowszechnienie referendum ogólnokrajowego

Liczba osób, które podpisały petycję:   Generator Referendów zaczyna pierwszą swoją inicjatywę. Poniżej treść naszej petycji – manifestu, która jest jednocześnie deklaracją ideową w celu zainicjowania przez Sejm RP zmian w polskim prawie, w szczególności...