PRZYCZYNY

1. Od 25 lat nie odbyło się żadne referendum na wniosek obywateli – Ustawa z dnia 14 marca 2013r. o referendum ogólnokrajowym Dz. U. 2003 Nr 57 poz. 507 jest do bani
2. Społeczeństwo obywatelskie działa tylko wyłącznie wtedy: gdy obywatele będą się regularnie angażowali poprzez referenda w sprawach ważnych dla kraju
3. I od wyborów obywatele, czyli SUWEREN jest ubezwłasnowolniony i nic nie może zrobić do kolejnych wyborów
4. W trakcie rządzenia legalizuje się uwłaszczenie osób związanych z rządzącymi, kosztem reszty społeczeństwa.
a. Willa + {w innych resortach jest podobnie}
b. Granty NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
c. Komisje sejmowe wydmuszki
5. Spółki skarbu państwa – dojne krowy dla „swoich”
6. Opozycja – ich jedynym problemem jest to, że to nie oni rządzą.
7. Partia, która dzięki zaledwie 25% wyborców zdobyła władzę przez 4 lata robi co chce. Sama obsadza wszystkie instytucje kontrolne.
8. Partia to część społeczeństwa zamknięta dla innych, Generator Referendów jest otwarty dla wszystkich!
9. Krajom nie są potrzebne żadne partie. Krajem powinien rządzić naród poprzez wyłonionych w wyborach przez tenże naród, bez żadnych partyjnych pośredników, przedstawicieli.
10. Mamy do czynienia z hakokracją – są tak ze sobą powiązani, że muszą się popierać. Kwestia przyzwoitości nie odgrywa żadnej roli.
11. Wybory są niekonstytucyjne – nikt na to nie zwraca uwagi i nikt z tym nic nie robi
12. W sejmie kręcą wałki (branie pieniędzy za niepracujące komisje) – nikt na to nie zwraca uwagi i nikt z tym nic nie robi
13. Naukowcy alarmują prof. Jerzy Wilkin, dr Stanisław Kluza, dr Bogusław Grabowski
14. Wskaźniki gospodarcze lecą w dół , a propaganda to wszystko pudruje:
20230216 infoP
Kwartalny spadek PKB Polski w grudniu 2022 o 2,4% jest najwyższy w całej UE i 2. na świecie, po Malezji. Brakuje danych z Ukrainy.
Przyczyny: wysoka inflacja, kłopoty sektora produkcyjnego na zachodzie, dla którego polski jest podwykonawcą, stopy % hamujące konsumpcję.
Roczny wzrost PKB wyniósł jednak 2% i jest to 7. miejsce w UE. Liderzy to Irlandia +13,5% i Rumunia +4,6%. Na 2. biegunie – najgorzej Szwecja – spadek o 0,6% i Litwa spadek 0,4%. W 2022 r. w USA urósł o 1%, Chiny 2,9%, a Japonia i Niemcy po 1,1%.
15. Oni nas doją, a my nic nie możemy w tym temacie zrobić – nie mamy się jak bronić
16. Rządzi partia, która zdobyła 25% głosów całego społeczeństwa (60% frekwencja, oni zdobyli 40%, + D’Hondt). I ta partia wprowadza niekorzystne rozwiązania dla pozostałych 75%.

KONTAKT@REFERENDA.PL

 

GENERATOR REFERENDÓW to oddolna inicjatywa społeczna. Jej celem jest promowanie i wprowadzenie w Polsce DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. Za pomocą jej narzędzi (zwłaszcza REFERENDÓW) chcemy sprawić, aby GOVERNING (zarządzenie państwem przez polityków) zostało zastąpione przez GOVERNANCE (współrządzenie).

Chcemy sprawić, by rządzący mający nad nami pełną kontrolę, stali się zarządcami kontrolowanymi przez obywateli.