Nie ma demokracji, znaczy rządów ludu, w kraju gdzie referendum w ważnych sprawach dla kraju z woli ludu są nie do pomyślenia i nie pomogą akcje i podpisy bo referendum mogą ogłosić tylko „panujący” co pan Jan nazywa „rządzący”.

Autor ZL