Na stronie Radcy Prawnego Pani Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź możemy znaleźć WNIOSEK o zarządzenie referendum ogólnokrajowego dot. odpowiedzialności funkcjonariuszy państwowych.

Jest to całkiem rozsądny wniosek, i myślę, że każdy Ambasador GR powinien go poprzeć. Wniosek zawiera następujące propozycje pytań w tej sprawie:

  1. Czy jesteś za tym, aby Prezydent RP, posłowie, senatorowie, sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze i urzędnicy państwowi każdego szczebla byli pociągani do odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz majątkowej za wszelkiego rodzaju działania umyślne i nieumyślne mające wpływ na: utratę lub ograniczenie suwerenności państwa polskiego, utratę życia i zdrowia, utratę lub uszczuplenie majątku narodowego oraz własności prywatnej, wolności obywatelskich i innych wartości podlegających bezwzględnej ochronie prawnej przepisów konstytucyjnych oraz międzynarodowych, w tym poprzez likwidację instytucji immunitetów nadawanych wszystkich w/w podmiotom ?
  2. Czy jesteś za całkowitą likwidacją samochodów służbowych dla posłów, senatorów, resortów oraz urzędników i funkcjonariuszy wszystkich innych szczebli administracji państwowej przeznaczonych do powszechnego użytku?

Serdecznie zapraszamy do podpisywania tego wniosku inicjującego ogólnokrajowe referendum.

Jan Kubań