Co możemy zrobić aby uzdrowić demokrację?

Powinniśmy doprowadzić do zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej, do której w pierwszej kolejności należy wprowadzić WETO LUDOWE (OBYWATELSKIE) polegające na tym, że na żądanie 300 000 obywateli uprawnionych do głosowania przedstawia się pod ogólnopolskie głosowanie ustawy Rzeczypospolitej. I to głos większości biorących w nim udział decyduje o odrzuceniu lub akceptacji ustawy.

  • WETO LUDOWE spowoduje, że niemożliwe będzie autorytarne władanie Polską, wbrew woli obywateli. Dopilnują tego organizacje polityczne i społeczne, które będą w stanie namówić 300 000 obywateli do podpisania listy żądającej przeprowadzenia głosowania w sprawie odrzucenia ustawy. Polscy obywatele uprawnieni do głosowania zdecydują większością głosujących o tym czy ustawa ma być odrzucona, czy stosowana.
  • WETO LUDOWE spowoduje, że ustawy nie będą pisane na kolanie i przepychane przez parlament wolą minimum 231 posłów. Takie ustawy z pewnością będą poddane głosowaniu.
  • WETO LUDOWE spowoduje, że ustawy będą wynikiem kompromisu sił politycznych i społecznych zdolnych do zebrania 300 000 podpisów w sprawie odrzucenia ustawy. Utrudni to pracę politykom, ale z korzyścią dla obywateli.
  • WETO LUDOWE spowoduje zanik podziału parlamentu na większość sejmową i opozycję, co doprowadzi do powołania rządu składającego się z konkurentów politycznych i realizacji najlepszych konkurencyjnych programów, bo każda partia sejmowa posiada przynajmniej 5% zwolenników popierających jej program.
  • WETO LUDOWE spowoduje powstanie stabilnego rządu, który nie będzie wymieniany w 100% po kolejnych wyborach.
  • WETO LUDOWE zakończy wojnę na górze, a parlamentarne dyskusje będą merytoryczne a nie emocjonalne.
  • WETO LUDOWE przyczyni się do powstania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, gotowego poświęcić własne korzyści dla dobra wspólnego.
  • WETO LUDOWE obniży znaczenie politykom na rzecz upodmiotowienia obywateli.
  • WETO LUDOWE zabierze mediom możliwość urabiania opinii publicznej w temacie ustaw.

 

Marian Waszkielewicz 2018.06.03