Wraz z rozpoczynającą się o północy w czwartek 2024.04.04 ciszą wyborczą, końca dobiega pierwszy etap naszego projektu „Liberalny Samorząd”. Tytułem przypomnienia – w jego ramach zachęcaliśmy osoby kandydujące w nadchodzących wyborach do podpisywania „Deklaracji Liberalnego Samorządowca” – publicznego zobowiązania do działania na rzecz realizacji listy najpilniejszych naszym zdaniem postulatów wolnościowych możliwych do wdrożenia na poziomie miasta lub gminy. Każdego sygnatariusza deklaracji umieściliśmy wraz z informacjami o komitecie i stanowisku o które się ubiega na ogólnodostępnej, interaktywnej mapie dzięki której liberalni wyborcy mogą w łatwy sposób znaleźć kandydatów podzielających ich przekonania.

Deklarację w pełnym jej brzmieniu podpisali następujący kandydaci i kandydatki:

Daniel Szczepankiewicz
Patryk Olęncki
Mikołaj Ludomir Piotrowski
Cezary Świtała
Adam Ślązak
Ryszard Wilk
Paweł Skwierawski
Karol Pęczek
Katarzyna Jałowiec
Adrian Gołdy
Grażyna Jadwiga Świderska
Szymon Śmierciak
Małgorzata Świstak
Michał Kotfica
Bartłomiej Górka
Miłosz Buras
Marcin Roguski
Łukasz Chrząszcz
Szymon Styrczula

{Lista zaktualizowana w dniu 2024.04.02 rano}

Oprócz powyższego grona, następujące osoby zdecydowały się złożyć swój podpis pod częścią postulatów zawartych w deklaracji, wykreślając jednak niektóre punkty, z którymi się nie zgadzają lub co do których mają pewne wątpliwości:

Michał Markiewka
Łukasz Wojciech Zakrzewski
Natalia Świercz

{Lista zaktualizowana w dniu 2024.04.02 rano}

Spośród wyżej wymienionych część kandydatów ubiega się o stanowiska w sejmikach wojewódzkich, radach powiatów lub w warszawskich radach dzielnicowych. Te trzy organy mają inny zakres kompetencji niż władze gminne, w związku z czym zwracamy uwagę, że po ewentualnej wygranej w wyborach sygnatariusze deklaracji nie będą w stanie zrealizować części z postulatów w niej wymienionych.

W wyborach do sejmików wojewódzkich startują:

Adam Ślązak
Michał Markiewka

{Lista zaktualizowana w dniu 2024.04.02 rano}

W wyborach do rad powiatowych startują:

Bartłomiej Górka
Marcin Roguski

{Lista zaktualizowana w dniu 2024.04.02 rano}

W wyborach do rad dzielnicowych w Warszawie startują:

Paweł Skwierawski
Łukasz Wojciech Zakrzewski

{Lista zaktualizowana w dniu 2024.04.02 rano}

Wybory samorządowe to jednak nie koniec projektu. Na naszej stronie internetowej dostępny jest bezpłatny e-book pod tytułem „Liberalny samorząd – kurs podstawowy”. Ta obszerna publikacja autorstwa Karola Sobieckiego – koordynatora Centrum Analiz naszego Stowarzyszenia – zawiera podstawy prawne, historyczne przykłady oraz potencjalne skutki społeczno-ekonomiczne wdrożenia każdego z zawartych w deklaracji postulatów. E-book ów będzie niewątpliwie przydatny przede wszystkim dla tych sygnatariuszy, którym uda się odnieść sukces wyborczy, ale pobrać go może każda osoba zainteresowana problematyką działania samorządu z perspektywy wolnościowej, do czego też serdecznie zachęcamy.

Link do strony internetowej projektu, zawierającej zarówno E-booka, jak i wspomnianą interaktywną mapę sygnatariuszy deklaracji znajduje się poniżej.

https://www.slib.pl/liberalny-samorzad