W drugiej rozmowie z serii „GR – Struktury Organizacyjne” rozmawiamy z Krzysztofem Hennigiem, który przedstawia swoją koncepcję informatycznego wsparcia referendów obywatelskich.