(podmiotowych i bezpośrednich praw WIR)

 

Polacy w przyszłym państwie i społeczeństwie obywatelskim Polski będą mogli praktykować dzięki wymienionym niżej prawom – zapisanym w Konstytucji – demokrację bezpośrednią, czyli synkrację obywatelską, co znaczy współrządzenie równające w prawach obywatelskich do wspólnego decydowania rządzących i zarządzający, jako przedstawiciele, obywateli w państwie.

 

„Nic o nas bez nas – wszystko razem z nami.”

Taką klamrą spiąć można dzieje Polski od Złotego Wieku XVI po wiek XXI, który zostanie nazwany kiedyś, zgodnie z dziełem swoich pokoleń.

 

7 Podmiotowych Praw Podstawowych ustanowionych przez Obywateli Rzeczypospolitej XXI wieku:

  1. Obywatele w pełni swych praw, mając wolną wolę, podejmują referenda, określone konstytucyjnie w państwie i jako społeczeństwo obywatelskie są oni odpowiedzialni za całą wspólnotę narodową.
  2. Poglądy i wolę polityczną obywatele kształtują między sobą, z pomocą współpracujących partii politycznych.
  3. Obywatele podejmują poprzez referendum zmianę całkowitą Konstytucji
  4. Obywatele podejmują zmiany częściowe Konstytucji poprzez referenda.
  5. Obywatele określają w Konstytucji, co obowiązkowo podlega referendum w państwie, a w statutach, czyli lokalnych konstytucjach, co podlega głosowaniu obowiązkowemu w różnych jednostkach administracyjno-terytorialnych państwa.
  6. Obywatele mogą poprzez referenda wetować i odrzucać prawa ustanawiane przez zarządzających państwem przedstawicieli oraz ustanawiać prawa obywatelskie, zapisywane w Konstytucji
  7. Obywatele większością obywatelskiego społeczeństwa w referendach określają system prawny i funkcjonowanie państwa.

 

Czy od tak określonych 7-miu Podmiotowych Praw Podstawowych możemy zacząć zapisywać

PRAWA OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ XXI wieku?

***

Opracowane na podstawie tradycji Konstytucji „Nihil Novi” z 30 Maja 1505 i artykułów 136-142 szwajcarskiej konstytucji.

Szymon W. Tolak

Uczestnik Ruchu „PRAWA W I R” oraz społeczności Ludzi Głosujących za Prawami WIR w Konstytucji i statutach,
Ambasador GR