Niestety, według informacji prasowych na realne wejście w życie tych przepisów w praktyce będziemy musieli jeszcze poczekać prawie rok.

„Dzięki nowelizacji niektórych ustaw w celu ograniczania skutków kradzieży tożsamości, zostanie utworzony powszechny, bezpłatny rejestr zastrzeżeń numeru PESEL. Dane można będzie zastrzec między innymi w urzędzie gminy.”

„Znowelizowane przepisy zostały 21 lipca br. opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale sam rejestr ruszy na podstawie komunikatu, który opublikuje Minister Cyfryzacji najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.”

„Już we wrześniu 2023 r. ma być technicznie możliwe zastrzeżenie numeru PESEL. Jednak przepisy dające obywatelom pełną ochronę przed kradzieżą tożsamości wejdą w życie dopiero w czerwcu 2024 r.”

Więcej na:

https://www.portalsamorzadowy.pl/zmiany-w-prawie/pesel-bedzie-mozna-zastrzec-w-urzedzie-gminy-ustawa-zostala-opublikowana,477715.html