Mając za punkt wyjścia ogólny pomysł demokracji bezpośredniej na poziomie zarówno oddolnej organizacji zbierania podpisów, jak i samoorganizacji samej struktury współzarządzania, zaczęliśmy od stworzenia podstawowych kanałów komunikacji, używając darmowej wersji popularnej aplikacji Slack. Dopisujemy osoby chętne do współpracy na bieżąco, prowadzimy też dyskusje na temat dalszego rozwoju bazy narzędziowej. Otrzymujemy zgłoszenia i informacje od ochotników, prezentujących szeroki przekrój zdolności i doświadczenia w zakresie zarządzania i współzarządzania, możemy więc wyznaczyć sobie śmiały plan na najbliższe tygodnie:

  1. Ustalić sposób śledzenia zadań i statusu ich wykonania w odpowiednim na tę chwilę systemie,
  2. Rozbudować stronę, dodając kilka potrzebnych modułów,
  3. Stworzyć Newsletter w ramach komunikacji ze wszystkimi osobami, które wysłały do nas zgłoszenia.
  4. Kluczowe decyzje odnośnie projektu chcemy podejmować w sposób możliwie demokratyczny, planujemy więc wewnętrzny system głosowania jako narzędzie do szybkiego sondowania opinii – pierwszy stopień zbierania feedbacku od szerokiego grona współtwórców projektu. Testujemy w tym celu aplikację iVoting, rozważamy też inne możliwości realizacji przed podjęciem ostatecznej decyzji.