Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Na stronie https://referenda.pl/ czytamy:

„REFERENDUM i INICJATYWA USTAWODAWCZA to narzędzia SAMOOBRONY OBYWATELSKIEJ PRZED RZĄDZĄCYMI. To ten element demokracji bezpośredniej pragniemy wprowadzić do polskiego systemu społeczno-politycznego”.

Jest to niewątpliwie bardzo szlachetna i ambitna idea. Niemniej jednak, werbunek planowanych 50 tys. ambasadorów to żmudna i długotrwała praca. Nie twierdze wcale, że jest to niemożliwe, ale poszukiwanie tych ochotniczych zwolenników demokracji bezpośredniej można by znacznie ułatwić. Aktualni ambasadorowie mogliby już teraz czynnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym poprzez występowanie w swoich środowiskach z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Ten bezpośrednio-demokratyczny instrument ma charakter proceduralny i niestety nie kończy się rozpisaniem referendum, mimo to zmusza wiążąco lokalnych włodarzy do pochylenia się nad problemem zasygnalizowanym przez mieszkańców. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców funkcjonuje na wszystkich trzech lokalnych poziomach administracyjnych w Polsce.

Procedura

Gmina – Uruchomienie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej

Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Liczba podpisów potrzebna do złożenia skuteczniej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców wynosi:
w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób,
w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób,
w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

Powiat – Uruchomienie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej

Grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Liczba podpisów potrzebna do złożenia skuteczniej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców wynosi:
w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób;
w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób.

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady powiatu na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

Województwo – Uruchomienie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej


Grupa mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Liczba podpisów potrzebna do złożenia skuteczniej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców wynosi co najmniej 1000 osób.

Marketing

Zwróćmy uwagę także na aspekt marketingowy w tym procesie. Aktualni ambasadorowie angażują się lokalnie, nie czekając aż wreszcie dojdzie do zebrania 100 tys. podpisów w skali kraju, aby uruchomić referendum ogólnokrajowe. Zyskują w ten sposób zwolenników i … kolejnych ambasadorów. Niejako „po drodze” walczą o bezpośrednio-demokratyczne prawa w swoich samorządach i edukują ludzi, pokazując im drogę do samostanowienia na własnym podwórku. Warto dodać, że opisana wyżej procedura jest wkomponowana w aktualnie obowiązujące prawo, ale jak dotąd, bardzo rzadko wykorzystywana przez obywateli samorządów jako skuteczna forma kontroli działań lokalnych decydentów.

Wielką zaletą obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest jej stosunkowo prosta procedura. Może warto się nad tą koncepcją zastanowić? I wykorzystać już teraz olbrzymi potencjał gotowych do działania ambasadorów? Nie zapominajmy przy tym, ze demokracja bezpośrednia to przede wszystkim szczebel lokalny/samorządowy.

Na koniec tych rozważań kolejny cytat ze strony https://referenda.pl/:
„Mamy konkretny plan, jak to zrobić! Obecnie jesteśmy na etapie formowania grupy organizatorów całości przedsięwzięcia. BĄDŹ ZMIANĄ, KTÓRĄ PRAGNIESZ ZOBACZYĆ!”

 

Prof. Mirosław Matyja