W dniu 09.02.2024r. wykonałem telefon do Kancelarii Sejmu do Biura Komunikacji (22 694 26 81) które przekierowało mnie do Zespołu ds. Petycji. Zadałem pytanie co dalej się dzieje z petycją GRP-001/23 (BKSP-144-IX-789/23) złożoną 21.09.2023r.
Poproszono mnie o kontakt z Kancelarią Komisji ds. Petycji pod numerem telefonu (22) 694-28-34.
Podczas rozmowy z Kancelarią Komisji ds. Petycji uzyskałem informację, iż prawdopodobne posiedzenie Komisji w sprawie w/w petycji odbędzie się 20-22 marca 2024r.
Wynika to z Planu Pracy Komisji dostępnego na stronie Komisji:
Istnieje możliwość wystąpienia z prośbą do Komisji o możliwość uczestniczenia w posiedzeniu komisji po poinformowaniu o takiej chęci uczestniczenia wysyłając maila w tej sprawie pod adres: kpet@sejm.gov.pl
Poproszono by uczynić to już po opublikowaniu informacji o posiedzeniu tej komisji w w/w terminach.
Pozdrawiam
Łukasz Zakrzewski