Z wielką przyjemnością informuję, iż nasza pierwsza petycja została opublikowana na stronach Sejmu RP pod numerem: BKSP-144-IX-789/23 oraz skierowana do Komisji ds. Petycji.
Widać to pod linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=JEDNOSTKOWE&NrKadencji=9

Myślę że należałoby chociaż spróbować pojawić się na posiedzeniu Komisji w czasie  rozpatrywania naszej petycji.
Zastanawiam się też czy mielibyśmy zasoby by przygotować konkretne przepisy które pozwoliłyby wprowadzić nasze postulaty w życie. Może poprosić do tego inne organizacje czy też liderów środowiska proreferendalnego w Polsce?
Niezależnie od ostatecznego efektu mam poczucie że zdobędziemy unikalne doświadczenia 🙂
Pozdrawiam
Łukasz Zakrzewski
PS Jan Kubań
1. Ciekawe, że nie podano daty publikacji, a datę złożenia. Tym samym urząd maskuje swoje „obsunięcie” o prawie dwa miesiące.
2. Nie opublikowano również nazwy „Podmiotu wnoszącego petycję”