Na youtubowym kanale generatorreferendow publikujemy rozmowę Jana Kubania z Panią Agnieszką Chojnacką i Mariuszem Maciołkiem – mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego, którzy należą do ruchu oburzonych mieszkańców chcących odwołania prezydenta tego miasta.

O tym jak walka jest nierówna świadczy również tytuł rozmowy: „Odrzucanie podpisów, wrogość mediów, kontrofensywa prezydenta – Referendum w Piotrkowie Trybunalskim”

Jak czytamy na stronie http://rpt23.pl/ przyczyn, dla których chcą to uczynić jest aż 18:

 1. Rządy sprawuje układ kolesiów, którym są przyznawane kuriozalnie wysokie pensje i nagrody, a na mieszkańców przenoszone są koszty fatalnego zarządzania i utrzymywania słabych, często emerytowanych menedżerów. Tylko w procesie modernizacji ciepłowni , jak z rozbrajającą szczerością informują „przepadło” im 9,5 miliona złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 2. Cena ciepła oferowanego przez miejską ciepłownię jedna z najwyższych w kraju, co nie przeszkadza prezesowi ciepłowni w pobieraniu bardzo wysokiej pensji ( w przybliżeniu 20 tys. PLN) i premii
  w 2022 roku, która wyniosła ok. 70 tys. PLN
 3. Modernizacja ciepłowni zrealizowana bez pozyskania pieniędzy z zewnątrz, z kredytów komercyjnych, czego skutki będą ponosić mieszkańcy przez długie lata.
 4. Mediateka wybudowana praktycznie bez pozyskanych istotnych pieniędzy z zewnątrz..
 5. Awaryjna sieć ciepłownicza w fatalnym stanie technicznym, nieremontowana przez lata. Na remont tej sieci nie pozyskano istotnych pieniędzy z zewnątrz.
 6. Park Belzacki po rewaloryzacji (koszt ok. 12 milionów zł) ma alejki po których nie da się po deszczu chodzić bez kaloszy.
 7. Pełzające i ślimaczące się inwestycje np. remont II Liceum Ogólnokształcącego
 8. Pieniądze z zewnątrz udaje się pozyskać bardzo rzadko, ale nawet jeśli się uda, to z powodu nieudolności przepadają jak np. wspomniane 9,5 miliona złotych przyznane  dla m. Piotrków Trybunalski na modernizację ciepłowni przez WFOŚ w Łodzi.
  Na przygotowanie wniosku w tej sprawie Prezydent Miasta wydał ponad 50 tysięcy złotych dla firmy zewnętrznej. Dotację otrzymał, a potem im „przepadło”.
 9. Zanieczyszczenie powietrza w Piotrkowie mamy jedno z najwyższych w kraju , a długość życia
  w Piotrkowie Trybunalskim jedną z najkrótszych w kraju. Brak działań poprawiających ochronę środowiska.
 10. Średnia pensja jedna z najniższych w kraju.
 11.  Brak działań promujących przedsiębiorczość, zachęcających do inwestowania.
 12. Bardzo wysokie zadłużenie miasta. Tylko w tym roku Prezydent Chojniak planuje nas zadłużyć
  o kolejne 70 milionów złotych. Tym samym Piotrków Trybunalski będzie zadłużony na kwotę
  175,4 mln złotych. Same odsetki od kredytów będą nas w tym roku kosztować 10 milionów złotych. Ze spółek stanowiących własność miasta tylko Elektrociepłownia miejska jest zadłużona na kwotę
  50 milionów zł.
 13. Bezsensownie zbudowana „Droga dla bobrów” przy Słoneczku za 15 milionów przy czym znowu właściwie nie pozyskano na nią środków zewnętrznych (jedynie ok. 1 miliona). Nie jest jasne komu
  i czemu ta droga ma służyć. Bo na pewno nie chodzi o upadające, zapuszczone kąpielisko.
 14. Absurdalnie wysokie nagrody i pensje „kolesiów” mianowanych w spółkach miasta w nagrodę za zasługi dla ekipy rządzącej , bez uwzględnienia kompetencji i wiedzy.
 15. Niewykorzystany potencjał młodych ludzi w mieście. Osoby na emeryturach blokują stanowiska menedżerów. Tym samym nie następuje wymiana pokoleniowa ze stratą dla miasta spowodowaną starymi metodami zarządzania. Prezydencka grupa zorganizowana „uwłaszczyła” się na majątku miasta i zamierza sprawować władzę dożywotnio.
 16. Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarabiając kilkanaście tysięcy PLN miesięcznie szuka pracy w innych miastach. Znalazł w Chełmie (300 km od Piotrkowa), gdzie został szefem rady nadzorczej TBS.
 17. Proste problemy w naszym mieście np. zbyt późne załączanie oświetlenia urastają do rangi spraw nierozwiązywalnych
 18. Ogólny „niedasizm” i arogancja wiecznych funkcjonariuszy prezydenckich.

 

Takich grup oburzonych obywateli jest w Polsce więcej! Musimy się łączyć!

 

Zapraszamy na strony poświęcone ruchowi społecznemu w Piotrkowie:

 1. http://rpt23.pl/
 2. https://www.facebook.com/mariuszmaciolekM