Jeden z członków Rady Referendalnej, Łukasz Zakrzewski, jest aktywnym samorządowcem. Zbliżają się wybory do samorządów, a co za tym idzie Łukasz, z wykorzystaniem swoich struktur, będzie zbierał podpisy pod listami wyborczymi pod swoją kandydaturą. 

Przy okazji zbliżających się wyborów do samorządów przygotował petycję dotyczącą obrony gotówki. Podczas zbierania podpisów do list wyborczych jego struktury będą również promować tę petycje i zbierać pod nią podpisy. Mimo, że nie jest to inicjatywa Generatora Referendów, postanowiliśmy udzielić Łukaszowi poparcia pod tą inicjatywą, a także zgodziliśmy się na opatrzenie jej logo Generatora. Nie będziemy jednak wykorzystywać struktur GR do zbierania podpisów pod tą inicjatywą.

Dlaczego Wam o tym mówimy? 

Ponieważ obiecaliśmy Wam, że kolejną petycje, którą złożymy wybierzecie Wy – Ambasadorzy Generatora Referendów. I zostajemy przy tej obietnicy.

Petycja Łukasza to jego prywatny projekt, który ma na celu między innymi sprawdzenie skuteczności struktur wyborczych do zbierania podpisów pod petycjami. Być może w przyszłości pomoże nam to skuteczniej zbierać podpisy.