Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z twórcą systemu iVoting.pl Marcinem Gawlasem na temat przydatności tego systemu do projektu Generator Referendów.

Projekt Generator Referendów ma pełne, i co najważniejsze bezpłatne, poparcie Marcina Gawlasa i firmy iVoting.pl

Portal systemu ivoting https://ivoting.pl/
Kanał yt iVoting.pl https://www.youtube.com/@iVotingPL