Emocje związane z październikowymi (rok 2023) wyborami parlamentarnymi i wywołaną w ich efekcie zmianą władzy nie zdążyły jeszcze na dobre opaść, a tymczasem jesteśmy świadkami kolejnej rundy politycznych zmagań: kampanii przed wyborami samorządowymi. O ile w przypadku Sejmu i Senatu liczba ugrupowań i środowisk mających realne szanse na elekcję była stosunkowo mała, o tyle samorządy w Polsce zawsze cechowały się większą różnorodnością tak komitetów, jak i proponowanych przez nie programów.

W celu ułatwienia wyborcom o liberalnych poglądach znalezienia w gąszczu kandydatów tych, którzy najlepiej reprezentować będą ich wartości, zaś kandydatom chcącym realizować wolnościowe postulaty dotarcia do wyborców, aktywiści zaprzyjaźnionego z nami Stowarzyszenia Libertariańskiego (SL) wspierani przez kilka innych organizacji wolnościowych, w tym PAFERE, stworzyli Deklarację Liberalnego Samorządowca. Jest to zestaw najpilniejszych zdaniem organizatorów postulatów zwiększających zakres wolności obywatelskich, możliwych do zrealizowania na poziomie samorządu, wraz z deklaracją, w której kandydat zobowiązuje się do działania na rzecz wcielenia ich w życie. Każdy kandydat, który dobrowolnie podpisze tę deklarację, zostanie umieszczony na interaktywnej mapie pozwalającej wyborcom wyszukiwać i porównywać osoby ubiegające się o stanowiska samorządowe.

Rzeczona deklaracja i powiązana z nią mapa stanowią część większego projektu Liberalny Samorząd, mającego na celu promocję liberalnych rozwiązań w dłuższej perspektywie czasowej. Ci z kandydatów, którym uda się uzyskać mandaty, będą mogli w swojej pracy samorządowej posiłkować się kolejnym owocem projektu: książką Liberalny samorząd – kurs podstawowy dostępną w formie bezpłatnego e-booka. Ów 270-stronicowy podręcznik autorstwa koordynatora Centrum Analiz SL Karola Sobieckiego zawiera szczegółowe omówienie wszystkich rozwiązań postulowanych przez Deklarację Liberalnego Samorządowca, wraz z historycznymi przykładami ich realizacji, analizą podstaw prawnych i skutków społeczno-ekonomicznych oraz gotowymi projektami uchwał.

Organizatorzy przedsięwzięcia – Stowarzyszenie Libertariańskie – zapraszają wszystkie osoby, którym bliskie są ideały wolnościowe, do bliższego zapoznania się z projektem. Pod poniższym adresem internetowym znaleźć można deklarację, pod którą mogą podpisać się kandydaci, e-booka do pobrania dla samorządowców oraz interaktywną mapę, z której korzystać mogą wszyscy wyborcy:

https://www.slib.pl/liberalny-samorzad