Dwunastego czerwca do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja jednego z naszych ambasadorów. Wnoszący apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym. Piszący oczekuje ograniczenia ilości danych osobowych zbieranych w wykazach osób popierających zgłoszenie referendalne zainicjowane przez obywateli. Zdaniem autora petycji proponowana zmiana ułatwi korzystanie przez obywateli z ich konstytucyjnych praw wynikających z Art. 4 oraz Art. 125 Konstytucji.
Petycja została przekazana do komórki prawnej Kancelarii Prezydenta RP.
Wg szacunków autora petycji czas potrzebny na poparcie petycji swoim podpisem spadnie o 70%. Treść petycji znajduje się pod linkiem: