Jan Kubań komentuje treść pierwszych ciekawych zgłoszeń do projektu Generator Referendów. Komentowane są pomysły i propozycje internautów. Dzielimy się również pomysłami w jaki sposób będziemy rozwiązywali konkretne problemy.