Bartosz Wałęga i Jan Kubań serdecznie dziękują 650 osobom za zgłoszenie się w ciągu pierwszych trzech dni do projektu Generator Raportów.