W dniach 25-26 listopada 2023 mieliśmy możliwość nieodpłatnego wystawienia naszego stoiska na XIII Konferencji Wolnościowej, która odbyła się w Warszawie w Klubie Dziennikarza przy ul. Foksal.

Stoisko obsługiwali Krzysztof Hubicki (RR), Jan Kubań (RR) i Bogdan Markocki (RP PAFERE).


Krzysztof w walce o nowych Ambasadorów GR

Nawiązaliśmy kilka nowych znajomości z ludźmi, którym na sercu leży dobo Polski poznaliśmy również kilka mechanizmów sprawowania władzy i tu uwaga nie przez demokratycznie wybrane rządy, lecz przez korporacje, dzięki którym tracimy wolność i które niszczą społeczeństwo obywatelskie.

Wyrazy szczególnego podziękowania należą się Fundacji „Najwyższy Czas” za nieodpłatne użyczenie miejsca na nasze stoisko – serdecznie dziękujemy.