Notatka z rozmowy telefonicznej Pawła Brody oraz Łukasza Zakrzewskiego 09.02.2024 z Zespołem ds. Petycji Kancelarii Sejmu RP około godz. 14:00

Rozmowę telefoniczną przeprowadzono w celu uzyskania informacji o możliwości publikacji listy osób popierających petycję organizowane przez Generator Referendów oraz możliwości zautomatyzowania wysyłania petycji podpisanych przez ambasadorów w sposób elektroniczny do Sejmu RP z wykorzystaniem pośrednictwa Generatora Referendów.

Aby skontaktować się z Zespołem ds. Petycji należy zadzwonić do Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu RP pod numerem tel. (0-22) 694 26-81 i poprosić o połączenie z Zespołem ds. Petycji.

Wynik rozmowy:

  1. O sposobie zakwalifikowania i postępowania z petycją złożonej do Sejmu RP (np. jako jednostkową lub wielokrotną) decyduje zawsze Marszałek Sejmu RP. Poniższe informacje wynikają z dotychczasowej praktyki traktowania składanych petycji do Sejmu RP. Nasza rozmówczyni była chwilami zaskoczona naszymi propozycjami i nie potrafiła czasami jednoznacznie nas poinformować o prawdopodobnym sposobie postępowania. Dlatego sugerowała złożenie petycji w formie w której nam się wydaje prawidłowo i czekanie na ostateczny sposób potraktowania. {Jak widać mają to niedopracowane – tak właśnie działają instytucje państwa – przyp. red.}

  2. Każda petycja wraz ze wszystkimi załącznikami(w tym listami poparcia) jest przekazywana do Komisji ds. Petycji ( jedynym możliwym wyjątkiem jest tylko sytuacja gdyby petycja była znacząco duża) .

  3. W przypadku złożenia petycji jednostkowej Sejm RP ani nie publikuje załączonych list poparcia ani nie sporządza z nich spisu osób popierających taką petycję, który mógłby umieścić na stronie wraz ze skanem złożonej petycji.

  4. Jeżeli odpowiednio upoważniony podmiot składa zbiór podpisanych petycji (nawet z odpowiednimi zgodami na publikacje personaliów oraz upoważnieniami do reprezentowania przed Sejmem RP) to takie wystąpienie będzie nadal traktowane jako petycja jednostkowa (rozmówczyni zdarzało się dodawać jeszcze przymiotnik “grupowa”).

  5. Spis osób które złożyły (popierają) petycję jest sporządzany jedynie w przypadku petycji wielokrotnej.

  6. Petycja wielokrotna ma miejsce wyłącznie w sytuacji gdy wiele podmiotów składa petycję z innego, niezależnego źródła z tym samym lub bardzo podobnym zagadnieniem. Może to być oczywiście petycja podpisana w sposób tradycyjny lub elektroniczny (podpis elektroniczny złożony pod petycją nie jest weryfikowany przez Kancelarię Sejmu) {Po raz drugi widać, że mają to niedopracowane – tak właśnie działają instytucje państwa – przyp. red.}

  7. Po omówieniu propozycji wykorzystania stworzonego przez nas formularza do generowania, podpisywania w sposób elektroniczny oraz przekazywania podpisanych petycji do Generatora Referendów, by były składane przez GR, poinformowano nas że dla Kancelarii Sejmu RP nadal to będzie petycja jednostkowa która po złożeniu, nie będzie powodowała stworzenie na stronach Sejmu RP listy składających/popierających tą petycję.

  8. Nie ma ścisłego wzoru formuł:

  • a)  zgody na publikację na stronach Sejmu RP imienia i nazwiska osoby składającej petycję
  • b) upoważnienia podmiotu do złożenia w czyimś imieniu petycji.

Podczas rozmowy usłyszeliśmy że przy tworzeniu formułek w w/w sprawach należy po prostu cytować/kierować się treścią ustawy o petycjach.

Łukasz Zakrzewski & Paweł Broda