Łukasz Zakrzewski – Strażnik Procesu złożenia Petycji GRP-001/23 7 listopada 2023 wykonał telefon do Kancelarii Sejmu (tel. 22 694 26 81) z prośbą o informację o dalszych losach złożonej Petycji.

Uzyskał informację, iż złożona petycja pomimo zmiany składu Sejmu nadal jest procedowana. Wkrótce zostanie opublikowana na stronach Sejmu RP oraz przekazania do właściwego rozpatrzenia do Komisji Sejmu do spraw Petycji.