GRP-002/24

Liczba osób, które podpisały petycję on-line (Podpisać można na dole strony):

Liczba osób, które podpisały petycję w sposób tradycyjny:

2388+241=2629

Generator Referendów zaczyna drugą swoją inicjatywę. Poniżej treść naszej petycji:

Prośba o wykonanie następujących działań, w celu zebrania podpisów pod petycją:
1. Pobierz petycję -> Patrz klawisz obok (na komputerze) lub niżej (na telefonie).
2. Wydrukuj ją.
3. Zbierz 10 podpisów (lub więcej) na formularzu do zbiórki podpisów.
4. Na wszelki wypadek wykonaj kserokopię listy.
5. Najpóźniej do 31.05.2024 odeślij listem zwykłym listę z podpisami na adres:
Fundacja PAFERE
ul. Mickiewicza 16/12A
01-517 Warszawa
6. W kopercie umieść kartkę z informacją o sobie (Imię i nazwisko i telefon) wraz z adresem e-mail, na który wyślemy Ci potwierdzenie, że petycja dotarła. Ewentualnie możesz wysłać do nas tą informację mailem – podaj też liczbę podpisów.

Rada Referendalna Generatora Referendów
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji
i Rozwoju Ekonomicznego
ul. Mickiewicza 16/12A
01-517 Warszawa

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

PETYCJA GRP-002/24

Podstawa Prawna:

  • 63 Konstytucji RP
  • 2 ust.1 i 2 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

 

Według doniesień prasowych z początku 2024 Rada UE i Parlament Europejski wstępnie porozumiały się ws. zaostrzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i omijania sankcji. Unia Europejska chce ograniczyć płatności gotówkowe. Proponuje ustanowienie górnego limitu na poziomie 10 tys. euro (blisko 43,8 tys. zł) dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie pozostawia państwom członkowskim możliwość ustanowienia niższego limitu.

Widząc, że nie pierwszy raz są dokonywane próby ograniczania możliwości płatności gotówką w imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w celu zapisania w Konstytucji RP zapisu gwarantującego każdemu prawo do płacenia gotówką za zakupy towarów i usług.

 

Petycję uzasadniamy tym, iż likwidacja gotówki doprowadzi do:

 

  • Dyskryminacji i wykluczenia tych z nas, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z rozwiązań oferowanych przez korporacje typu VISA i MasterCard.
  • Odebrania nam wolności wyboru. Nie zgadzamy się, żeby nasz wybór był ograniczony do wyboru koloru karty płatniczej.
  • Pozbawienia nas prawa do anonimowości, czego rezultatem będzie totalna kontrola i inwigilacja przez korporacje. Nie chcemy, żeby „Wielki Brat” kontrolował ile, kiedy, gdzie i za co płacimy.
  • Zwiększenia zużycia energii. Cyfryzacja pieniądza będzie prowadzić do większej konsumpcji energii elektrycznej, co przełoży się na stan naszej planety.
  • Zmniejszenia naszego bezpieczeństwa z uwagi na wzrastające zagrożenie np. ze strony ataków hakerskich; awarii systemów bankowości cyfrowej; działań obcych służb.

 

 

Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014., poz. 1195)

Serdecznie dziękujemy za wsparcie! Oczekuj kolejnych naszych inicjatyw 🙂