Generator Referendów na XIII Konferencji Wolnościowej

W dniach 25-26 listopada 2023 mieliśmy możliwość nieodpłatnego wystawienia naszego stoiska na XIII Konferencji Wolnościowej, która odbyła się w Warszawie w Klubie Dziennikarza przy ul. Foksal. Stoisko obsługiwali Krzysztof Hubicki (RR), Jan Kubań (RR) i Bogdan...

Radni Krakowa przestraszyli się obywatelskiego veta

Komitet Kraków dla Kierowców złożył w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały uchylający wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT). Projekt wraz z ok 7,5 tys. podpisami został złożony 10 listopada, a zgodnie z przepisami powinien być...

Weto Ludowe. Co możemy zrobić aby uzdrowić demokrację?

Co możemy zrobić aby uzdrowić demokrację? Powinniśmy doprowadzić do zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej, do której w pierwszej kolejności należy wprowadzić WETO LUDOWE (OBYWATELSKIE) polegające na tym, że na żądanie 300 000 obywateli uprawnionych do głosowania...

W ten weekend widzimy się w Warszawie!

W dniach 25-26 listopada będziecie mieli okazję porozmawiać z nami osobiście w w Domu Dziennikarza (ul. Foksal 3/5) w Warszawie. Czekamy na Was w godz. 10-17. Organizatorzy Konferencji Wolnościowej użyczyli nam miejsca na stoisko - nie utożsamiamy się z poglądami...

Co się dzieje z naszą petycją GRP-001/23?

Łukasz Zakrzewski - Strażnik Procesu złożenia Petycji GRP-001/23 7 listopada 2023 wykonał telefon do Kancelarii Sejmu (tel. 22 694 26 81) z prośbą o informację o dalszych losach złożonej Petycji. Uzyskał informację, iż złożona petycja pomimo zmiany składu Sejmu nadal...

Największe w historii Polski „obywatelskie veto” w Krakowie

Ponad 7 tysięcy osób poparło obywatelską inicjatywę uchwałodawczą komitetu Kraków dla Kierowców, uchylającą Strefę Czystego Transportu w Krakowie. Jest to rekord Polski jeśli chodzi o dotychczasowe lokalne projekty uchwał, skierowane do władz samorzadów. Jednym z...

KONTAKT@REFERENDA.PL

 

GENERATOR REFERENDÓW to oddolna inicjatywa społeczna. Jej celem jest promowanie i wprowadzenie w Polsce DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. Za pomocą jej narzędzi (zwłaszcza REFERENDÓW) chcemy sprawić, aby GOVERNING (zarządzenie państwem przez polityków) zostało zastąpione przez GOVERNANCE (współrządzenie).

Chcemy sprawić, by rządzący mający nad nami pełną kontrolę, stali się zarządcami kontrolowanymi przez obywateli.